Tips for å bli gravid

Hvordan bli gravid

Noen tar tiden til hjelp, andre vil ha barn så raskt som mulig, mens andre igjen prøver over lang tid uten å lykkes. Heldigvis vil de aller fleste lykkes med målet sitt, og her er noen tips til at det kan gå enda enklere

Å bli gravid

Når man har tatt valget med å bli gravid vil man helst det skal skje med en gang. Dessverre er det ikke alltid nok bare å bestemme seg for dette. De harde fakta forteller at kun 1 av 4 klarer bli gravide samme måned de forsøker.

Andre trenger rundt 3 måneder, cirka 60% av de som forsøker. Mange trenger faktisk opp mot et år på seg før det endelig skjer, mens hele 90 til 95% lykkes innen to år.

Det er faktorer som selvsagt spiller inn på om en lykkes eller ikke. Alder er en av de viktigste faktorene. Har du fylt 30 og forsøkt å bli gravid bør du kontakte lege innen det er gått et år. Er du under 30 kan du trygt vente halvannet år før du kontakter faghjelp.

Uansett alder vil det være hjelp i en del ting, slik at en kan lykkes med graviditeten uten problemer. Her kan man spesielt påpeke prevensjon, som inneholder hormoner. Disse slutter man jo med, men det kan ta tid før eggløsningen er i normalt gjenge. Dette må også tas inn i beregningen.

Les også: Hvordan regne ut eggløsning

Faktorer som påvirker eggløsningen

Eggløsningen er nøkkelen til å bli gravid. Denne kan la seg påvirke av en mengde faktorer. Årsaken til dette er kroppens hormonbalanse, og denne må være i orden ellers vil en eggløsning også påvirkes.

Kroppsvekt er en viktig faktor, og kan påvirke negativt. Måten den kan påvirke på er når man er for tynn eller for tung. Undervekt kan føre til manglende eller varierende eggløsning. Overvekt kan føre til hormonendringer generelt i kroppen som igjen fører til problemer med eggløsning. Befinner du deg i en av disse vektgruppene, og sliter med å bli gravid, vil en normalvekt være en god forberedelse.

Trening er anbefalt, om du ønsker å bli gravid eller ikke. Her må en passe på at man ikke trener for mye. Overdreven trening kan forstyrre balansen av østrogen og progesteron. Har du en mistanke om at manglende graviditet skyldes treningen må du kutte ned på den.

Røyking, alkohol og enkelte medisiner kan hindre en graviditet. Det samme gjelder en del naturlegemidler. Disse faktorene kan i tillegg, om du skulle bli gravid, føre til spontanabort. Sjekk med legen din om du tar medisiner/naturmedisin før du begynner forsøket med å bli gravid.

Et godt kosthold hjelper

Et bra kosthold er bra for alle, men spesielt viktig for deg som vil bli gravid. De generelle kostholdsanbefalingene er gode nok, men med noen tilpasninger. Enkelte ting skal justeres noe i forhold til graviditet.

Guide: Dette bør du spise når du er gravid

Kostholdstips som kan hjelpe for å bli gravid:

  • Minst mulig sukker
  • Pass på koffeininntaket
  • Ta tilskudd av folat 2-3 mnd før du forsøker bli gravid
  • 1 porsjon med fet meieriprodukt pr dag
  • Kutt raske karbohydrater

I tillegg til selve maten vil spisemønstret ditt kunne spille inn. Har du en tendens til å hoppe over måltider, eller har gått på diett med veldig lavt kaloriinnhold, kan det forhindre graviditeten. Får du dette i normalt gjenge er sjansene dine atskillig bedret.

Stress og dets påvirkning

Stress kan komme av mange forskjellige ting, og har en generell negativ innvirkning på helsen vår. Forsøker du bli gravid kan det vise seg vanskelig. Det er viktig å eliminere bort stressfaktorer på jobb og i privatlivet. Få endret det negative stresset, mens det positive stresset trenger vi.

En annen viktig stressfaktor er; å ikke bli gravid. Ja, noen lar seg stresse så mye av dette at det i seg selv hindrer en graviditet. Det er uhyre viktig å ikke stresse med å bli gravid. Klarer du stresse ned skjer graviditeten raskere.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...