Hvordan leve lenge

Hvordan leve lenge

Vi ønsker alle å leve så lenge som mulig, og heldigvis blir mange nå både 80 og 90 år gamle. Enkelte til og med eldre. Livets slutt er ikke noe vi tenker over bestandig, men tanken slår oss av og til. Folk som har et langt liv har en del fellestrekk.

Levealderen din

Når din dag kommer kan ingen spå, men vi ønsker utsette den så lenge som mulig. Enkelte ting kan overhodet ikke påvirkes i denne sammenhengen. Det som er sikkert er, at i genene dine ligger livslengden. Genene kan du ikke endre, men du kan påvirke lengden på livet.

Har du noen gang tenkt over hvor merkelig det er at enkelte som gjør «alt» feil blir opptil 100 år eller mer? Det røykes og drikkes, kostholdet er ikke av det aller beste og videre. Forskere mener dette skyldes at genene deres beskytter dem, mot påvirkningene helseskadelige ting fører til.

Vi er ikke alle så heldige å få utdelt slike gener, men du kan med noen grep forlenge livet. Da snakker man ikke kun trening, kosthold og helsebevissthet. Selv om dette også spiller inn.

Forholdet til andre

Det er faktisk ikke kosthold og trening som skiller seg ut, hos de som lever lenge. Undersøkelser viser at den viktigste faktoren ser ut til å være forholdet man har til andre mennesker.

Relasjonene til andre gjelder på flere plan, men en av de viktigste er evnen til å gi, og motta, kjærlighet. Dette gir en velvære som ingen mat eller trening kan konkurrere med.

Å være en god person viser seg å øke levetiden. Da handler det om å hjelpe andre. De som gir hjelp til andre, familie, naboer og venner, lever lengre enn de som mottar hjelp.

Dine personlige egenskaper

Hvordan du er som person, din individualitet, spiller en stor rolle. Positive mennesker viser seg å både leve lengre, samt komme seg fortere etter alvorlig sykdom.

Lengre levealder ser man også hos de som er samvittighetsfulle. Det vil si gjør sine daglige gjøre mål, og samvittighetsfullt følger opp viktige ting. Det kan være alt fra husvasken til å ta medisiner.

Stress har hatt mye fokus de siste årene, i mange sammenhenger. Her må vi skille mellom negativt stress, som gjør folk syke, og positivt stress. Positivt stress er bra for oss, og det viser seg at det kan forlenge livet. Mange av de som lever lenge har mye å gjøre, selv opp i alderdommen.

Vær lykkelig og dermed også få flere leveår. Positivitet og glede er en stor faktor i dette puslespillet. Har du lyst kjenne lykken må du nok også gjøre noe selv. Bruk tid på det som er viktig for deg, se mindre på TV, gå turer, hjelp andre og lignende. Forbedre livet med enkle steg.

Nei, perfekt finnes ikke

Levealder har lite med perfeksjonisme å gjøre. Det handler om å gjøre så godt man kan på mange plan. I tillegg til det vi allerede har nevnt er kosthold og trening en faktor.

Det sier seg selv at et langt liv krever mer enn et ensidig syn på ting. Dagens samfunn fokuserer mye på den fysiske helsen. Det å se ung ut og kle seg ungt. Spise riktig, trene nok og videre. Uten de indre kvalitetene fører ikke dette alene til et langt liv.

Det finnes mange oppskrifter på et langt liv, og vi har forskjellige måter å leve på. Uansett levealder vil tips for et lengre liv gjøre det livet du har bedre. Dette er også viktig, da fokus bør være på dagen i dag samtidig som vi ser fremover.

Lev! Ta vare på menneskene rundt deg og deg selv. Utfordre deg selv på flere plan, og bonusen kan bli ekstra leveår.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...