Slutte med snus

Hvordan slutte med snus

Nordmenn snuser ikke så mye som svenskene, selv om bruken også har vært økende i Norge. I 2014 var det 9 % som var avhengig av sine daglige snusdoser. Men det er ingen hemmelighet at det er skadelig å røyke og snuse, så hva gjør du hvis du ønsker å slutte?

Bestem deg for en sluttdato

Dersom du er motivert for å slutte å snuse, bør du sette av en dato for når du legger bort snusboksen. Du trenger iallfall et par uker frem i tid. Det er mye lettere å lykkes dersom du har en klar og avgrenset tidsplan.

Sørg for å være motivert!

Det er viktig å være ærlig mot seg selv, og da må du både ta frem fordelene og ulempene ved snusingen. Hvorfor begynte du å snuse? Hva er årsaken til at du nå vil slutte? Sett opp en liste med pro et contra. Om du har bestemt deg for å legge bort snusboksen for godt, kan det være smart å alliere seg med familie og venner. Dersom du forteller andre om hva du er i ferd med å gjøre, legger du press på deg selv og gjør det lettere å gjennomføre planen.

Hvor mye snus bruker du?

Etter at datoen er satt og du har kjent etter om du er tilstrekkelig motivert for å slutte å snuse, kan det være en fordel å skrive ned hvor mye du faktisk snuser. Lag din egen nedtrappingstabell. Noter hver dag hvor mange porsjoner du bruker. Gjør dette til en vane i den tiden du har satt av som forberedelse før snusen legges vekk for godt.

Et tips kan også være at du i den samme tabellen lager en egen oversikt over hvor mye snusingen faktisk koster deg. Det kan være en ekstra motivasjon for å slutte når du ser hva du kan bruke snuspengene på ellers.
Sett gjerne opp en egen belønning til deg selv!

Nedtrappingen

Husk at du skal legge av deg en vane. En vane er en avhengighet som vanligvis er knyttet til hva du tenker. Du har skapt et mønster som det er blitt vanskelig å bryte med. Du ”må” ha din daglige dose. Noe som selvsagt ikke er sant. Ingen ”må” noe. Du har det som trengs for å slutte å snuse, men forutsetningen for å lykkes, er at du bryter mønsteret med å ”måtte” noe som helst. Du hadde din egen frie vilje til å begynne. Da har du også fri vilje til å slutte. På denne måten gjør du det lettere for deg selv.

Uansett er det ikke lett å skulle bryte en vane, en handling som er blitt en automatisk del av hverdagen – og som ofte trigges av ting og forhold du egentlig ikke er klar over. Hjernen forteller deg bare på et ubevisst plan at ”nå er det på tide å ta seg en pris” uten at du egentlig er klar over hva som utløser dette behovet.

Hva kan du gjøre for å lykkes med nedtrappingen?

Noen gode tips for å slutte med snus

  • Vent med å snuse når du står opp om morgenen, utsett snusingen til senere
  • Ikke snus rett etter måltider
  • Forsøk en ny smak, bytt merke
  • Gjem vekk snusboksen slik at den ikke står fremme hele tiden
  • Reduser forbruket litt etter litt

Effektive erstatninger for snusen

De midlene som er utviklet for å erstatte nikotinsuget (NEP) er først og fremst rettet mot røykeavvenning, men som regel hjelper disse hjelpemidlene også for å slutte med snus.

De vanskelige dagene

Det kommer dager da du får lyst på snusen igjen, men dette suget går over så sant du forteller deg selv at ”dette skal jeg lykkes med!” og holder ut også i sluttspurten. Etter to til fire uker etter at du har lagt vekk snusboksen, er nikotinen helt ute av kroppen, og du kan feire deg selv med at du lyktes! Så kan du

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...