Det er mange måter å redusere skatten på. Helt lovlig. Det viktigste er å sjekke hvilke rettigheter du har. Be gjerne en ekspert om råd. Hva du bør sjekke...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften,...

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten...