Prinsipper for å lykkes med aksjer

Det å lykkes med aksjer i seg selv er ikke verdens mest avanserte jobb, men likevel er det mange fallgruver du kan gå i. På bakgrunn av dette stiller du enormt mye sterkere om du har en metode du kan handle og ta beslutninger ut i fra. Det å ha denne metoden er ikke bare en måte for å få deg mer bevisst på hva du burde se etter, men også et verktøy for å minimere de følelsesmessige aspektene ved aksjehandel. Det er nettopp denne mangelen på en strategi som gjør at så mange nybegynnere faller fra.

Selv med denne metoden kreves det en viss mengde selvdisiplin for å følge de satte reglene. For ikke å glemme de uungåelige tapsdagene som vil komme selv om man har en aldri så god metode.

Her følger noen prinsipper som tidligere aksjespekulanter har brukt med stor suksess:

Handle aldri aksjer når markedet ikke er inne i en klar trend. Viser markedet en klar stigende trend inntar du en long posisjon og viser markedet en klar synkende trend inntar du en short posisjon. På dager med mer nøytrale bevegelser er det bedre å droppe handlingen og heller satse mer når du har større sannsynlighet for å vinne.

Hold på aksjene som fortsetter å gi deg gevinst og gå ut av de aksjene som gir deg tap relativt fort.

Gå ut av de handlene der du ser trenden du har ridd på er slutt.

Gå alltid for den aksjen som viser den sterkeste trenden innenfor hver sektor.

Ikke gå i fellen av å handle mer i en aksje du har tapt penger i for å vinne tilbake det tapte. Ha kontroll over egoet ditt, selg aksjene og vent heller på neste gode mulighet.

Gå long i de aksjene som har passert høypunkter og short i de aksjene som har passert lavpunkter.

Ikke gå i fellen med å holde på aksjer du har tapt penger på i håp om at den til slutt vil snu. Det gjør fort en posisjon som kun var ment å vare noen dager til en langsiktig investering.

Markedet tar aldri feil, egoet derimot kan gi katastrofale utfall. Gå derfor aldri mot strømmen, men følg i samme retning som alle andre.

De aller beste handlene er de som gir profitt fra første stund.

Ingen regler vil gi suksess hele tiden.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...