Hvordan regne ut årsverk

Hvordan regne ut årsverk

Vi leser ofte i avisene at en eller annen bedrift skal kutte et visst antall årsverk, eller at et antall årsverk er nødvendig for å få utført et prosjekt. Hva som ligger i begrepet varierer, og regnes ut på forskjellige måter.

Hvor mye arbeid klarer du å utføre i løpet av et år? Det er et upresist spørsmål, fordi det avhenger selvsagt av hva du skal gjøre. Det er stor forskjell på om du er ingeniør i Aker, lærer på barneskolen, eller heter Elon Musk. Sistnevnte er eier av blant annet el-bilprodusenten Tesla Motors, og sies å jobbe så mye som 100 timer per uke. Dersom han ikke tar ferie, blir det 5200 timer per år med arbeid på stakkars Elon, og en god del mer arbeid enn læreren på barneskolen.

Et årsverk avhenger med andre ord av yrket ditt. I Norge jobber mange innenfor tariffestede arbeidsuker. De fleste har en arbeidsmengde på 37,5 timer per uke, der 5 uker i året er ferie. Det utgjør 1695 timer per år, men er avhengig av helligdager, sykefravær og om vi er inne i et skuddår (i så fall kan man legge til 7,5 timer). Yrkesgrupper som jobber i turnus, har ofte definert færre timer per uke, for eksempel skiftarbeidere innen industri og ansatte innen helseforetak.

Hva sier offentlig statistikk?

I Statistisk sentralbyrå sin oversikt over lønnsstatistikk tilsvarer et årsverk 1750 timer i for eksempel byggebransjen. Inklusive ferie er tallet for samme yrkesgruppe 1950. For lærere i skolen er et årsverk 1687,5 timer fordelt på de 38 ukene skolene har elever, pluss 6 dager til planlegging, kurs og etterutdanning. Lærernes arbeidsdager regnes dermed som lengre enn i nevnte byggebransje, mens de altså jobber færre uker.

Du finner tilsvarende statistikk for de fleste yrkesgrupper i SSBs rapporter.

Store forskjeller på folk

Sammenligner vi de forskjellige yrkene innen oljebransjen og skipsfart, vil antallet timer i et årsverk sprike voldsomt. For ansatte på en oljeplattform beregnes et årsverk til 1460 timer, der de ofte jobber i såkalt 2-4 ordning. Det vil si to uker på jobb og fire uker fri. Hele døgnet anses som arbeidstid de to ukene de er på plattformen. Dette sammen med det at arbeideren er borte lenge fra familie, gjør at et årsverk blir kortere enn for mange andre yrkesgrupper.

Sjøfolk jobber tilsynelatende omtrent 700 timer mer enn oljearbeidere. Der er et typisk årsverk på hele 2160 timer. Dette kan forklares med at yrkesgruppene som regel har forskjellige risiko, arbeidsbelastning og så videre. Det er forskjell på å sitte på kontor et sted, sammenlignet med et risikoyrke. I tillegg har kanskje enkelte fagorganisasjoner vært mer dyktige i å fremforhandle avtaler.

Slik regner du ut årsverk

Regnestykket er meget enkelt. Du multipliserer antallet timer i uka med antallet arbeidsuker i året. Antallet timer i uka er som nevnt ofte tariffestet, og antallet arbeidsuker gjerne det samme, eller individuelt fremforhandlet. To personer i samme bedrift kan ha forskjellige avtalefestede antall uker ferie.

Som et eksempel kan du være ansatt i en bedrift, der tariffestet arbeidsuke er 35,5 timer. I tillegg har du avtalefestet 5 uker ferie. Et årsverk blir da 35 timer x 47 uker, noe som utgjør 1645 timer. I realiteten jobber du nok mindre enn dette, på grunn av diverse helligdager og eventuelt sykefravær.

Årsverk er ikke antall ansatte

Når du leser i avisen at en privat eller offentlig virksomhet skal kutte X antall årsverk, betyr ikke dette nødvendigvis at tallet er det samme for antall arbeidstakere. Det er flere områder hvor det er vanlig med deltidsstillinger, spesielt innen helse- og omsorg. 100 årsverk der kan for eksempel bety 50 personer i 100% stilling og 50 personer i prosentvis varierte stillinger. Totalt blir antallet personer som blir berørt av nedbemanningen, mye høyere.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

De fleste har vel mer eller mindre strevd med kommareglene. Det er ikke alltid like lett å huske hvordan de skal brukes riktig. Her får du noen enkle huskeregler...

Mange hevder at coaching er et moteord innen ledelse og at virkningene er helt avhengig av kunnskapen til den som coacher. Dersom du fokuserer på de riktige temaene og...

”Å” forteller oss at det kommer en infinitiv, mens ”og” er en konjunksjon som binder flere ledd eller setninger sammen. Her viser vi deg noen eksempler på hvordan du...

Selv om norske nettsteder formelig bugner av inspirerende mat-blogger og oppskrifter som gir deg vann i munnen, er det ingenting galt med å se til utlandet når du søker...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...