Hvorfor bør jeg ha reiseforsikring?

Om du skal reise ut av Norge, er det avgjørende å ha reiseforsikring. Det kan ellers koste deg svært dyrt. Du og din familie kan få store økonomiske problemer om noen av dere for eksempel skulle bli syke i utlandet.

Det uventede sykehusoppholdet

Reiseforsikring anbefales på det sterkeste. Det er lett å glemme at du ikke har de samme rettighetene når du og familien er i utlandet som hjemme i Norge. Dette gjelder ikke minst hvis noen av dere skulle bli syke og uventet havne på sykehus. Sykehusregningen, utgiftene til lege og hjemsendelse kan bli astronomiske, og har du ikke forsikret deg tilstrekkelig, kan det føre til store økonomiske belastninger.

Dersom du ikke er forsikret, risikerer du at noen sykehus i utlandet nekter å behandle deg hvis sykdommen eller skaden ikke anses å være alvorlig nok, eller om de anser det som en risiko at du ikke kan betale for deg.

Bagasjen min er borte!

Gjennom å tegne reiseforsikring er du også forsikret dersom du skulle miste bagasjen din, du må avbestille reisen, flytte ferien fordi du er blitt syk, eller det oppstår forsinkelser på fly og offentlige transportmidler.

Når du er forsikret, blir ferien og reisen mer fleksibel. Du har flere valg om du skulle være uheldig og det oppstår uhell, skader eller andre omstendigheter som velter om planene og gjør det nødvendig å forandre reiseopplegget, reise hjem tidligere eller skifte hotell.
En reiseforsikring dekker også utgifter til overnatting, toalettutstyr og nødvendige klær ved vesentlige forsinkelser.

Hva er du forsikret for?

Du har mulighet for å dekke reisen både gjennom gratis og betalt reiseforsikring. Du bør skaffe deg begge deler.

Hvorfor du bør ha reiseforsikring:

 • Forsikrer familien din
 • Avbestillingsforsikring
 • Ulykkesskader
 • Sykdom
 • Reiseulykker
 • Dødsfall under reisen
 • Europeisk helsetrygdekort er ikke nok utenfor EU/EØS
 • Enklere å få behandling i utlandet
 • Dekker utgifter hvis det skulle oppstå forsinkelser
 • Dekker rettslig erstatningsansvar utenfor Norden
 • Hjemreise om du skulle bli syk
 • Tap av bagasje eller annet reisegods
 • Juridisk hjelp

De beste forsikringene dekker også akutt tannbehandling, tap av feriedager, tilkalling av familie, ledsagelse til helseforetak og merutgifter dersom reiseledsageren din skulle bli syk.

Helårsforsikring eller forsikring av enkeltreise

Du kan dekke deg gjennom en helårsforsikring eller forsikre hver enkelt reise.
Helårsforsikringen dekker inntil 30 000 kroner pr person dersom du skulle være uheldig og miste, bli frastjålet eller ødelagt reisegods og bagasje. For en familie dekkes inntil 60 000 kroner.
Reiseforsikringen omfatter bare personlig bagasje/reisegods.

Du kan få dekket inntil 3 000 kroner dersom du mister kontantene dine, men om du skulle miste passet eller billettene dine, vil du kunne få dekket opptil 10 000 kroner. Beløpet for verdigjenstander kan komme opp i 15 000 kroner. I tillegg til en reiseforsikring bør du ha en personforsikring. Den første dekker bare inntil 300 000 kroner og er atskillig lavere enn sistnevnte.

Et representativt beløp for ansvarsforsikring er 6 000 000. (NB. Dette er gjennomsnittlige priser. Sjekk beløpene selv. Forskjellene kan være vesentlige. Om du er villig til å betale et høyere forsikringsbeløp, vil du også få mer igjen om uhellet skulle være ute)

Forsikring mot svindel

Det beste er å kombinere en betalt reiseforsikring med gratis reise- og avbestillingsforsikring gjennom kredittkort uten gebyrer. Ved å bruke kredittkort er du forsikret mot mangelfulle tjenester eller om du skulle bli svindlet. Flyselskapet kan for eksempel gå konkurs. Du får ikke det du har betalt for. Reiseforsikringen gir deg da pengene tilbake, selv om det ikke alltid redder ferien eller forretningsoppholdet.

De beste kredittkortene er til og med bedre enn en reiseforsikring. De dekker blant annet reisesyke, bagasje og reisegods, ulykke under reisen samt ansvarsforsikring, hjemreise dersom du skulle bli syk i tillegg til rettslig hjelp. Forsikringen gjelder i hele verden. Det eneste unntaket er reiser mellom jobb og bosted, mellom skole og hjem eller om du reiser innenfor din egen kommune. Det beste kortet forsikrer ikke bare deg, men også til sammen tre reisende.

Les også våre artikler om helse.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...