Få egenkapital til bolig

Hvordan skaffe egenkapital til bolig

Mulighetene ligger åpne fremfor deg. Du trenger bare en bolig. Men hva med egenkapital? I dag må du ha 15 % egenkapital før banken er villig til å låne deg penger slik at du kan oppfylle drømmen. Her får du tips til hvordan du kan komme deg forbi barrieren.

Låneramme

Norsk lov slår fast at du ikke får låne mer enn 85 % av verdien på din nye bolig. Dermed er det særlig mange unge som sliter med å få reist den kapitalen som kreves. Men det finnes råd. Ikke gi opp!

Hva kan du gjøre for å skaffe egenkapital?

De fleste som forsøker å komme seg inn på boligmarkedet har ikke spart opp så mye penger at det dekker egenkapitalbehovet. Dersom du har annen eiendom som du kan stille sikkerhet i, er du av de heldige. De fleste må finne andre utveier. Starthjelp er én fin måte å kunne bli boligeier på. Foreldre, søsken, besteforeldre og andre kan opprette en egen starthjelpkonto som de selv har eierskap til.

Starthjelp er penger som stilles som sikkerhet og frigjøres så fort beløpet når opp til egenkapitalkravet. Pengene på en starthjelpkonto har i tillegg en god rente slik at det er attraktivt å opprette denne formen for konto.

Egenkapital gjennom kausjonist

Kausjon er ikke den beste løsningen, og det kan fort bli en felle dersom den som stiller kausjon ikke har god økonomi selv og ikke kan tåle et tap dersom det går galt. Når noen stiller garanti for deg som kausjonist, betyr det at de stiller sikkerhet i egen bolig for å hjelpe deg. Dersom du ikke klarer å oppfylle dine forpliktelser overfor banken, kan kausjonisten i stedet miste sin egen bolig. Derfor bør en slik ordning være det siste du prøver.

Gå sammen om å kjøpe boligen

Det kan være en god løsning å kjøpe boligen sammen med foreldre, søsken og andre. Ulempen er at de som går inn med kapital, blir skattet av det beløpet de stiller med dersom boligen senere blir solgt med fortjeneste. Selv kommer du på denne måten ikke skikkelig inn i boligmarkedet, men det kan allikevel være en fin start.

Å låne til egenkapital privat

Det er også en mulighet å låne pengene av foreldre og andre. Enhver må finne ut av hva som er den beste løsningen både på kort og lang sikt. I og med at arveavgiften nå er borte, er det opp til foreldrene dine om du skal betale rente eller ikke, eller om de låner deg pengene rentefritt.

Er du så heldig at du kan motta egenkapital som gave?

Fordi arveavgiften er fjernet, er du i en spesielt gunstig situasjon dersom foreldrene dine har mulighet for å gi deg pengene i gave. Så lenge du husker å oppgi gaven til skattemyndighetene, blir du ikke skattet av disse pengene. Tidligere kunne lån og gaver bli betraktet som forskudd på arv.

Noen kommuner kan gi deg startlån

Dersom du har vanskelig for å komme deg inn på boligmarkedet og ikke har andre løsninger, kan du henvende deg til den kommunen du bor i. Det varierer fra kommune til kommune hva som er betingelser og behandlingstid, men i spesielle tilfeller kan kommunen gi deg et gunstig startlån. Det er de enkelte kommunene som behandler søknadene om startlån, og du må derfor henvende deg direkte til kommunen der du bor.

Sørg for å få de beste betingelsene

Etter at du er ferdig med utdanningen og har fått din første jobb, vet du at du er i stand til å betale renter og avdrag. Du har nå etter de tipsene du har fått her, reist egenkapital, og da er det bare å begi seg ut på visninger.
Husk bare å sjekke renter og andre betingelser før du bestemmer deg for hvilken bank du ender opp med. Det er store variasjoner på de betingelsene som tilbys.

Det kan være lurt å låne i banken som foreldrene dine benytter for å gjøre deg nytte av deres goodwill og kontakter.

Anbefalt: Slik får du bedre rente på boliglånet.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...