Lån og kreditt

Hva er forskjellen på lån og kreditt?

Mange er livredde for å ikke ha penger klare dersom de får uforutsette utgifter. Det beste er i så fall å spare seg opp noen midler på bankkontoen, noe som er både gratis og gir litt renteinntekter. Trenger man til stadighet mer enn man klarer å spare, kan en kreditt være en løsning. Fordelene med dette i forhold til for eksempel et forbrukslån er flere.

Fleksibilitet med brukskreditt

Vi snakker her om en såkalt brukskreditt, noe man blant annet kan få gjennom Komplett Bank og enkelte sparebanker. Brukskreditter fungerer ofte slik at man låner en viss sum, men der rentene kun beregnes av den delen av lånet som man selv velger å ha til disposisjon. Lar man være å ha pengene disponible, koster lånet ingenting annet enn et eventuelt etableringsgebyr.

Fordelen er at man alltid har penger klare dersom man får utgifter man ikke klarer å dekke gjennom lønna. Man logger seg på med en nettbankløsning, og overfører selv den delen av kreditten man trenger. Rentene løper altså da kun på denne delen. Økonomien blir mer fleksibel, men det krever også en viss disiplin for at det ikke skal bli dyrt. Brukskreditt er ikke noe for de som sløser eller bruker pengene før de er tjent, men bør heller ses på som en praktisk løsning for de med høyt likviditetsbehov (få bedre renter på forbrukslån).

Forbrukslån uten sikkerhet

Et forbrukslån er annerledes enn en brukskreditt i det at rentene løper fra første dag. Rentene på denne typen lån er høyere enn for eksempel i et boliglån, men man trenger ikke stille med sikkerhet, samt lånet kan skaffes veldig raskt. De fleste som tar opp denne typen lån, trenger også pengene ganske umiddelbart, mens de med brukskreditt gjerne ønsker å ha penger i bakhanda.

Det finnes et utall banker som tilbyr forbrukslån i alle størrelser. OPP Finans er en av de mest populære, blant annet fordi lånegrensen er høy (inntil kroner 500 000). Både brukskreditt og forbrukslån er raske å skaffe seg, men altså ofte dyrere enn andre lån.

Kostnader for kreditt og forbrukslån

Kostnadene for en brukskreditt eller et forbrukslån beregnes ut i fra samme prinsipp. Man betaler som regel et etableringsgebyr på rundt tusen kroner, i tillegg til renter. Rentebetingelsene fastsettes alltid etter en individuell vurdering av hver enkelt søknad. Bankene bruker din kredittscore til å bestemme dette. Er kredittscoren bra (høy), tilbys du som regel bedre renter enn naboen som har lav kredittscore, eller motsatt. De laveste rentene er nede i rundt 7% nominelt, mens de høyeste kan nå samme nivå som enkelte kredittkort. Da snakker vi om nærmere 20% effektiv rente, noe som blir dyrt dersom du låner mye og lenge.

Slik forbedrer du din kredittverdighet.

Bedre renter enn kredittkort

Generelt sett er det noe uvettig å ta opp spesielt forbrukslån, og også brukskreditt dersom man har dårlig økonomisk disiplin. Sistnevnte er i og for seg bedre, så lenge man bruker kreditten som en nødløsning. Med det sagt, begge former for finansiering er bedre enn å bero seg på kredittkort hver gang man trenger ekstra midler. Dette fordi rentene på kredittkort er som regel mye høyere. Kredittkort er først og fremst et praktisk betalingsmiddel, og bør brukes deretter.

Derfor bør du bruke kredittkort i utlandet.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...