Hva er kausjon og sikkerhet

Hva er kausjon og sikkerhet

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i form av kausjon eller annen form for sikkerhet. Hvordan bør du forholde deg smartest mulig til kausjon og sikkerhet? Hva er smartest å gjøre for å få de beste betingelsene?

Pant i boligen

Skal du kjøpe bolig for første gang, trenger du et finansieringsbevis. For å få dette vurderer banken om du har tilstrekkelig sikkerhet. Den vanligste formen for kausjon og sikkerhet er at banken eller finansinstitusjonen forlanger pant i boligen. Du kan eventuelt ha tilleggssikkerhet i form av pant i foreldres eller andres bolig.

Hensikten med kausjon og sikkerhet er dersom du ikke er i stand til å betale renter og avdrag, har banken rett til å kreve at boligen blir solgt.

Markedsverdi

Banken vurderer sin sikkerhet ut fra hva boligens markedsverdi og det lånebeløpet du trenger. I tillegg vil selve kjøpekontrakten dokumentere verdien.

Refinansiering

Dersom boligen stiger i verdi, kan du be om å få bedre rentebetingelser. Om kausjon og sikkerhet for banken er blitt større, kan du be om bedre betingelser, eventuelt om utvidet tilbakebetalingsperiode, uten å søke om refinansiering.

Dersom din nåværende bank ikke er villig til å gi deg bedre betingelser, bør du vurdere å refinansiere lånet i en annen bank.

Fordi banken har bedre sikkerhet, kan du oppnå bedre rentebetingelser. Du kan også søke om utvidet avdragsperiode.

Betalingsevne – og vilje

Dersom du har betalingsanmerkninger og ikke har betalt regningene dine i tide, vil dette gjøre det vanskeligere for deg å få lån.

Dokumentasjon

For å få innvilget et lån, må du kunne dokumentere at du har høy nok inntekt til å betjene lånet. Du må også ha så høy inntekt at det dekker de kostnadene du har til å leve for. Dette gjelder ikke bare de faste kostnadene, men også variable kostnader som ferie og fritid.

I tillegg kommer vurdering av kundeforhold og egenkapital. Du må kunne sannsynliggjøre at du er i stand til å betale tilbake det du skylder i følge den nedbetalingsplanen som er avtalt.

Regn med å dokumentere inntekt, formue og gjeld, vurdering av kausjon og sikkerhet og betalingsdyktighet i form av lønnsslipp, eventuelt utbetaling av trygd i tillegg til selvangivelse fra siste år. Denne dokumentasjonen vil oftest være et minimumskrav.

Egenkapital

Er du førstegangskjøper, forlanges det at du har minst 15 % av kjøpesummen i egenkapital. Førstehjemslån er en egen lånetype og har bedre lånebetingelser enn enn andre former for lån.

Du kan ha sikkerhet i form av egenkapital som er spart gjennom egen bolig, eller du kan få sikkerhet i dine foreldres bolig. Jo bedre sikkerhet du kan vise til, desto enklere er det å forhandle seg frem til gode lånebetingelser.
Om du kjøper en bolig til 2 millioner og låner 85 % av kjøpesummen, må du ha en egenkapital på 300 000 kroner. I tillegg kommer offentlige avgifter og gebyrer ved tinglysing.

Hvor mye skylder du

I den samlede vurderingen av kausjon og sikkerhet ser banken på din samlede gjeld, fra studielån, kassekreditt, billån, forbrukslån til kredittkort og annen gjeld. Din totale gjeld blir regnet inn som en del av betalingsevnen.

Kausjon og sikkerhet

Dersom du stiller som kausjonist for en annens lån (eller kreditt), betyr det at banken kan kreve at du betaler lånet (kreditten) for den som opprinnelig tok opp lånet, men som ikke lenger er i stand til å betale.

Du kan som ekstra sikkerhet stille eiendom eller eiendeler som pant. Dersom låntakeren / kredittkunden ikke er i stand til å betale, kan banken kreve at du selger det du har pantsatt (realkausjon) slik at de får tilbake sine penger.

For den som låner vil kausjon ofte kunne være løsningen for i det hele tatt å få lån, i tillegg til å få bedre lånebetingelser.

Risiko

Selv om kredittkunden har din fulle tillit, kan det oppstå situasjoner og kriser som tilsier at situasjonen kan endre seg økonomisk for låntakeren. Det betyr at du må være forberedt på at du må selge pantet ditt.

Se også: Hva er forskjellen på annuitetslån og serielån?

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...

Forskning går ofte ut på å finne en sammenheng mellom ulike fenomener. Formålet kan være å se nærmere på hva som påvirker klimaet, hvorfor en populasjon går ned i...

Hvis mengden kroppshår irriterer deg, finnes det selvsagt ting du kan gjøre for å fjerne og redusere. Her kommer noen av våre beste tips og råd. Fjerne hår: Krem og...

Sitter du på noen meninger du gjerne vil at verden skal få høre? Da har du sikkert vært innom tanken å skrive et leserinnlegg. Dersom du er usikker på...

Et hvitt smil kan sjarmere de aller fleste. Ønsker du deg hvitere tenner? Da bør du få med deg dette. Det finnes mange kjerringråd man kan teste ut, men...

Sliter du med luft i magen? Føler du deg oppblåst og uvel? Noen ganger kan det være både flaut og ubehagelig. Dette er et problem man gjerne vil bli...

Er du plaget av tørr hud på hendene? Da kan det være lurt å ta noen grep. Noen opplever dette som et stort problem, og når det er kaldt...