Prosentsats og utregning av feriepenger

Prosentsatsen for feriepenger er minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget for folk flest, men 12,5 % for alle over fylte 60 år. Det kan likevel påvirkes av en rekke ting, som blant annet hvor lang ferie du skal ha, men den kan aldri være lavere enn minimumsatsen.

De aller fleste som jobber i Norge har 5 uker sommerferie, og da settes prosentsatsen til 14,3 % for personer over 60 år, og 12 % for alle andre.

De fire satsene ovenfor er de aller vanligste å bruke, men det er likevel mulig at dine prosentsatser blir forskjellige, da det varierer ettersom hvilken avtale du har med arbeidsgiveren din, og hvilken eventuell tariffavtale du har.

En ting som er viktig å vite om feriepenger er at de baserer seg på fjorårets inntekter, altså inntektene for 2012 nå om sommeren 2013. Det betyr at du ikke får noen form for feriepenger dersom du er ute i ditt første arbeidsår. At du ikke får utbetalt feriepenger betyr ikke at du ikke har krav på ferie, men da må du selv sørge for at økonomien takler det.

Utregning av feriepenger

Å regne ut hvor mye feriepenger man får utbetalt er nokså enkelt. Mange tror man skal bruke lønna som utgangspunkt for å regne ut feriepengene, men du må faktisk finne feriepengegrunnlaget som står oppgitt i lønns-, og trekksoppgaven du får ved årsskiftet. Som oftest er den en del tusen lavere enn den totale årslønna, på grunn av at feriepengene altså ikke inkluderes i feriepengegrunnlaget.

Deretter er det nokså enkelt å regne frem hvor mye du får utbetalt i feriepenger. Har du fem ukers ferie bruker du 12 % i utregninga (14,2 % om over 60 år), og har du fire ukers ferie bruker du 10,2 % (12,5% over 60 år).

Selve formelen for å regne ut feriepengene blir slik:

(Feriepengegrunnlag * prosent du skal få utbetalt) / 100 = summen du får utbetalt i feriepenger

Dersom du er under 60 år, har 400 000 kr i feriepengegrunnlag og fem ukers ferie blir eksempelet slik:

(400000 kr * 12 %) / 100 = 48000 kr.

Det betyr at du har krav på 48 000kr utbetalt i feriepenger.

I neste eksempel tar vi utgangspunkt i at det er en person på 65 år som skal ta fire ukers ferie. Feriepengegrunnlaget er 320 000 kr.

(320000 * 12,5 %) / 100 = 40 000 kr.

I det siste eksempelet kan vi være ennå litt mer detaljerte rundt utregningen. Her tar vi utgangspunkt i en prosentsats på 10,2 %, og feriepengegrunnlag på 365 000 kr.

Regnestykket ser dermed slik ut:
(365000 * 10,2 %) / 100 = Feriepenger.

Da begynner vi først med å regne ut summen inne i parentesene.

365000 kr * 10,2 % = 3723000.

Deretter må vi dele denne summen på 100. Det gjøres enkelt ved å fjerne de to siste nullene i summen.

3723000 / 100 = 37 230 kr.

Og da er vi i mål. Denne personen har altså krav på å få utbetalt 37 230 kr i feriepenger det året.

Les også mer informasjon om utregning av årslønn.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...