Skatt

Må jeg betale skatt av hobbyinntekt?

Mange nordmenn har en hobby som i tillegg til hyggen i seg selv kan skaffe seg selv eller familien en kjærkommen ekstrainntekt. Men hvilke skatteregler gjelder for slike inntekter? Og hvor går grensen for en hobby i forhold til hva som anses som næringsvirksomhet?

Skatt: hobby eller næring

Det er ikke alltid enkelt å skjønne hva som anses som hobbvirksomhet og hva som er næringsvirksomhet. Skatteloven er ikke klar på dette området. Men konsekvensene er åpenbare: Hobbyvirksomhet er skattefritt. Næringsvirksomhet må du betale skatt av. Det er skattemyndighetene som til syvende og sist bestemmer om virksomheten er å betrakte som hobby eller næringsvirksomhet.

Vurderingene myndighetene går etter, er blant annet om du driver virksomheten ”for egen regning og risiko”, om det er potensial for overskudd på sikt, om virksomheten er ment å gå over lenger tid og hva slags omfang virksomheten din har. Om hobbyen etter hvert utgjør en vesentlig del av inntektene dine, vil den bli vurdert som næring. Du må da registrere deg som selvstendig næringsdrivende.

Les også: Tips til mindre skatt.

Du har inntil 5 år på deg

Før inntekter fra hobbyvirksomhet eventuelt blir ansett som næring, kan du holde på i inntil 5 år uten å bli skattet av inntektene. I oppstartsperioden må du dokumentere både inntekter og kostnader. Ta vare på alle bilag, både av inntekter og utgifter. Bilagene skal være ordnet i rekkefølge etter nummer.

Fra hobby til næring

Den dagen du innser at virksomheten har forlatt hobbystadiet, kan du fylle ut egen næringsoppgave (Næringsoppgave 1 RF-1175) og legge denne ved selvangivelsen.

Du finner et eget skjema for oppstart av virksomhet på Altinn. Når du ønsker å registrere hobbyen som næring, legger du ved bilag for alle de forutgående årene som vedlegg til dette skjemaet.

Når du blir godkjent som selvstendig næringsdrivende, må du føre eget regnskap og levere næringsoppgave i henhold til bokføringsloven og de forskriftene som gjelder. Om du synes dette er vanskelig, kan du ta kontakt med et regnskapskontor for å få hjelp med selve regnskapsføringen.

Les mer om økonomi her.

Eksempel: Blogging

Blogging er for de fleste en morsom hobbyvirksomhet, men etter hvert begynner også norske bloggere å få tildels store inntekter som derfor betraktes som næring og ikke lenger bare en hobby. Dersom bloggingen medfører at du mottar produkter som gir deg økonomisk utbytte, må du betale skatt. Dette gjelder inntekter fra alle produkter, tjenester og penger du får inn på bloggen.

Et eksempel på ”økonomisk verdi” kan være provisjon eller honorar for salg eller omtale av produkter og tjenester som du markedsfører for andre.

Når virksomheten gir et rimelig overskudd i forhold til den innsatsen som legges ned, og du begynner å få en lønn du kan leve av, vil bloggingen gå over til å bli en skattepliktig aktivitet. Husk at det ikke bare er penger som gir grunnlag for skatt, men også mottatte produkter og tjenester.

På den annen side vil du nå ha rett til fradrag for kostnader som er forbundet med bloggen. Dersom bloggingen er under grensen for næring, er den heller ikke skattepliktig. Du kan da heller ikke trekke fra utgifter. Om du får betalt for omtale av varer eller tjenester, vil dette kunne bli betraktet som lønnsinntekt, også om betalingen blir utført i form av mottatte produkter. Unntaket er om verdien av det du mottar er under 1000 kroner i løpet av et år.

Les: Slik tjener du penger på blogging.

Annen hobbyvirksomhet

Om du er glad i å lage mat, finner du kanskje ut at du kan få en ekstrainntekt av å selge dine egne matprodukter. De samme reglene gjelder her som for annen hobbyvirksomhet. Så lenge hobbyen ikke gir et overskudd det er mulig å leve av, er det ikke næringsvirksomhet. Inntektene er derfor ikke skattepliktige. Når overskuddet begynner å bli så stort at inntektene er høyere enn utgiftene, er du i grenseland. Spørsmålet er om du i utgangspunktet ønsker å gjøre om hobbyen til næring. For mange er jo dette drømmen.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den vanskelige bindestreken Hovedregelen er at du ikke skal bruke...

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben....

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt...

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel....

Som om ikke livet som student er stramt nok, blir ikke tilværelsen noen større fryd av å bruke horder av verdifull kapital på bøker. Men nå har det seg...

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du...

Boligmarkedet har vært hett i mange år. Mange selger med gevinst, men hva er skattereglene? Når er salg av bolig skattefritt i Norge? Skattefri gevinst Dersom du skal unngå...

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et ytre og et indre område, selve sirkelflaten og området som...