Legge ut CV på nett

Hvordan regne ut watt

Enkelte ganger kan vi ha behov for å regne ut watt. For eksempel når du skal kjøpe lyspærer. Ikke se deg blind på tallene i seg selv.

Watt er et begrep som benyttes innen fysikkfaget, og er måleenheten for effekt. På engelsk brukes ordet ”Power” når vi snakker om effekt, og derfor blir det korrekt å benytte bokstaven P i formler som uttrykk for effekt.

Definisjonen på effekt (P) er arbeid utført per tidsenhet uttrykt i måleenheten watt. Måleenheten for arbeid er Joule (J), som i Norge uttales som ”jul”. Dette er en av flere enheter for måling av energi.

En watt (effekt) blir da forbruket av Joule (arbeid) per sekund. Dette brukes for eksempel når vi forholder oss til elektroniske innretninger i hjemmet. Lyspærer og forsterkere i lydanlegg er vanlige eksempler. Innen kraftproduksjon bruker man enheten kWh/h, elektrisk energi per time.

Det høyeste tallet er ikke alltid best

En lyspære på 60 watt bruker dobbelt så mye elektrisk energi per sekund, som en lyspære på 30 watt. Avhengig av hva energien passerer gjennom (materialer), vil du se effekten av dette i form av lysstyrke. Lysstyrke (lumen – lm) er det du skal se etter når du sammenligner for eksempel lyspærer. En LED-pære på 10 watt vil for eksempel avgi like mye lys som en tradisjonell glødepære på 40 watt.

Det finnes flere formler som måler effekt, her er de vi vanligvis har bruk for:

Hvor mye skal til for å flytte ei trillebår raskt?

P = v x F

Denne formelen brukes til å finne sammenhengen mellom Effekt, kraft og hastigheten på et objekt. Lien v står for velocity (hastighet på engelsk) i meter per sekund mens F er kraft i Newton. Dersom du dytter ei trillebår med en kraft på 5 Newton, i en hastighet på 3 meter per sekund, er effekten 15 watt.

Høyt turtall på bilen?

P = T x w

Skal du kjøpe ny bil, vil du kanskje finne ut hva motoren yter på forskjellige turtall. Da bruker du denne formelen, der P er effekt, T er dreiemoment i Newtonmeter og w er hastigheten på omdreiningen (i radianer) per sekund. En omdreining 2 ∏ radianer.

Dersom bilen oppgis å yte 130 Newtonmeter (Nm) ved 7000 omdreininger per minutt, blir effekten 130 x (7000/60) x 2 ∏ = cirka 73,2 Kilowatt

Arbeid målt i Joule

P = W/t

Ser vi på sammenhengen mellom effekt, arbeid og tid bruker vi denne formelen. W står for arbeid målt i Joule, mens t står for sekunder (tid).

Er arbeidet 40 Joule og tiden 5 sekunder, blir P = 20/5 – som gir oss 8. Den gjennomsnittlige effekten er da 8 Watt over 5 sekund.

Hvordan regne watt til ampere?

P = U x I

P er fortsatt effekt, U står for elektrisk spenning (dette måles i volt) mens I står for elektrisk strømstyrke (måles i ampere).

Et forbruk på 16 ampere over et spenningsfall på 230 volt gir en effekt på 16 x 230 = 3680 Watt.

Går vi andre veien og vil finne ut hvor mange ampere, bruker vi formelen

I (ampere) = P (effekt) /U (volt)

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...