Gjøre om fra kilo til pounds, ounce, stone og ton

USA og et par andre land bruker ikke SI-standarden kilogram når de snakker om vekt og masse i dagligtale, men heller enheter som pounds, stone, ton og ounces.

Ounce (oz) er den minste amerikanske målestandarden, og tilsvarer 28,349 gram. Den brukes altså for å veie noe, og må ikke forveksles med Fluid Ounce som brukes for å måle flytende ting, tilsvarende til hvor vi bruker liter.

Fra oz til gram

Å regne om fra ounces til gram og omvendt er enkelt så lenge du vet forholdet mellom dem, og du trenger altså bare å gange og dele med 28,349.

Hvis du har 33 gram og ønsker å vite hvor mange ounces det er så kan du dele på 28,349:

33g / 28,349 = 1,164 ounces.

Andre veien må du gange med 28,349. La oss si du har 6,3 ounces og vil vite hvor mange gram det er:

6,3 ounces * 28,349 = 178,6 gram.

Når noe veier mer enn bare et titalls ounces bruker amerikanerne derimot pounds (lb), og ett pound tilsvarer 16 ounces. Et pound er for øvrig 0,4535 kilo, men veldig mange runder tallet av til 0,5 når de skal bruke hoderegning for å gjøre det veldig mye enklere.

Hvis du vil regne ut fra kilo til pounds kan du gjøre det på samme måte som med gram til ounces, bare bytte ut 28,349 med 0,4535 istedenfor.

Eksempel hvor vi vil regne ut 726 pounds til kilogram:

726 pounds * 0,4535 = 329,3 kilogram.

For å finne det andre veien kan man dele på 0,4535.

Eksempel hvor vi vil regne ut 85 kilo til pounds:

85kg / 0,4535 = 187,3 pounds.

Fra ton til kilo

Neste måleenhet for masse er ton, og her er det veldig lett å bli forvirret, ettersom det er tre forskjellige enheter som heter ton!

Et long ton er 2 240 pounds eller 1 016 kilogram, og brukes stort sett i Storbritannia, men er også noe brukt i USA, spesielt når det er snakk om vekt på skip og lignende.

Et short ton er derimot det tonet de brukes mest i USA, og når en amerikaner sier «a ton» mener han et short ton. Et ton tilsvarer 2 000 pounds og 907,2 kg.

Det siste tonet er det vi kjenner som et metrisk tonn, og er 1 000 kilo. Dette brukes også i USA under navnet ton, men stort sett innenfor fysikk eller matematikk.

Å regne om fra short ton til kilo gjøres ved å gange med 907,3, og dele med samme tallet for å regne om fra kilo til short tons.

Eksempel på å regne om 4 short tons til kilo:

4 tons * 907,2 = 3628,8kg.

Eksempel på å regne om 5 946 kilo til tons:

5 946kg / 907,2 = 6,55 tons.

I Storbritannia og Irland bruker de ikke pounds, men stone. Et stone tilsvarer 6,35 kilo, og å regne om fra kilo til stones fungerer på samme måte som eksemplene ovenfor.

5 stones * 6,35 = 31,75 kilo.

760kg / 6,35 = 119,7 stone.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...