Hvordan finne omkrets, diameter og radius

Når man skal måle overflaten eller arealet av en sirkel er det viktig å kunne begrepene radius og diameter. Disse er i bunn og grunn tett knyttet opp til hverandre, da det er så enkelt som at diameter er 2*radius. Det betyr at dersom du vet diameteren kan du dele denne på to for å finne radius, og dersom du får oppgitt radius trenger du bare å gange den med to for å finne diameteren.

Radius er navnet på avstanden mellom midtpunktet i sirkelen og frem til en av kantene. Så lenge prikken er i midten vil avstanden være akkurat like lang uansett hvilken vei du måler. Denne kan du ofte måle med en linjal, men pleier veldig ofte å være oppgitt på regnestykker.

Diameter er avstanden fra en del av sirkelen til nøyaktig motsatt side. Den vil alltid være dobbelt så stor som radius, så du kan bruke formelen r*2 for å regne ut diameter.

For å finne radius eller diameter må du altså enten ha et måleredskap, eller få opplyst enten radiusen eller diameteren. Det er også mulig å finne ut av dem dersom du allerede vet overflaten eller arealet på sirkelen, men det er en veldig tungvinn måte å gjøre det på.

Omkrets

Omkrets er et begrep som brukes for å forklare lengden på alle sidene i en figur lagt sammen. På en kvadratisk figur vil det være veldig enkelt å regne ut omkretsen, mens det er mer komplisert for mangekantede figurer eller figurer med ujevne overflater.

Utregning av omkrets på et rektangel er det enkleste, og gjøres med formelen l+l+b+b. Det betyr at man må vite lengden og bredden på rektangelet, og plusse alle sidene sammen. Ettersom et rektangel har to like lengder og bredder vil begge l-ene og b-ene være det samme tallet.

Dersom et rektangel er 20 centimeter langt og 5 centimeter bredt vil utregningen være som følgende:

20cm+20cm+5cm+5cm = 50cm.

Det er også mulig å regne ut omkretsen av en likebeint trekant, og dette kan gjøres på nesten samme måte som ovenfor. Dersom du vet lengden på alle sidene kan disse enkelt plusses sammen for å finne omkretsen.

Omkrets av en sirkel

Før i tiden var det vanskelig å finne ut omkretsen til en sirkel, men takket være konstanten pi er det blitt ganske så lett. Selve formelen er: diameter * pi = omkrets av en sirkel. Pi har jo uendelig mange tall bak kommaet, men for de aller fleste skulle det gå fint å regne med pi som 3,14.

Eksempel: Hva er diameteren av en sirkel med radius på 6cm?

Her må vi først gjøre om radiusen til diameter ved å gange med to:

6cm*2 = 12cm

Deretter må vi gange diameteren med pi.

12cm * 3,14 = 37,68 centimeter.

Svaret er altså at diameteren er 37,68 centimeter. Det er viktig å huske at man snakker om centimeter eller meter når man regner ut omkrets, ikke kvadratcentimeter eller kvadratmeter.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...