Hvordan regne renter - beregning og informasjon

Renter er prisen for å låne eller låne bort penger, og brukes hovedsakelig av banker og andre som driver med økonomisk handel. Folk flest forholder seg til to typer renter uavhengige av hverandre, nemlig innskuddsrente på pengene du har i banken, og lånrente som du betaler av lånet ditt.

Innskuddsrente er renta du får på penger du har i banken. Denne renta får du som oftest utbetalt hvert årsskifte, og kan være på alt fra 0,5 til 5 % ettersom hvilken type bankkonto du har.

Brukskontoer er den bankkontoen du bruker i hverdagen, og denne har som oftest en lav rente. Alt mellom 1 % og 2 % er vanlig rente på brukskontoen, men du kan nok få en høyere rente dersom du har mye penger tilgjengelig der.

På sparekontoer er renta høyere, men kommer som oftest med begrensninger som maksimalt antall uttak per år. Selve renta kan fort ligge på mellom 3 og 3,5 % pro anno, noe som betyr hvert år.

Hvordan finne innskudsrente

Å beregne hvor mye innskuddsrenter du får er nokså enkelt, og krever kun at du vet din årlige rente, samt hvor mye penger du har på konto. I eksempelet nedenfor tar vi utgangspunkt i en sparekonto med 150 000kr spart, med 3,25 % årlig rente.

Først må vi gange sammen sparesummen med renta, og dele på 100 for å finne summen. Regnestykket blir dermed:

150 000 * 3,25 = 487 500kr

487 500 / 100 = 4 875kr

Man får dermed 4 875kr i renter for de 150 000kr man har stående i banken, på ett år. For å finne rente neste år må man legge sammen summene for å finne den nye totalsummen, og gjøre det samme regnestykket.

150 000 + 4 875 = 154 875kr

(154 875 * 3,25) / 100 = 5 033kr. Dette året får man altså 5 033 kr i renter.

Informasjon om lånerenter

Lånerenter er renta du betaler til banken for å låne penger av dem, og ligger veldig ofte på rundt 4 % per år på boliglån, men forbrukslån og andre lån kan være fryktelig mye høyere, gjerne opptil 20 % per år. Selve renta betaler du inn sammen med avdrag på lånet ditt, og kan være så ofte som hver måned. Dersom du har 4 % rente og betaler på lånet hver måned må du kun betale 0,33 % rente hvert avdrag, ettersom renta er beregnet ut ifra et helt år, og må derfor deles på 12.

Å regne ut lånrenta gjøres på akkurat samme måte som du regner ut innskuddsrente, da det i bunn og grunn er samme tingen. I eksempelet nedfor kan vi beregne hvor mye man må betale hver termin hvis man låner 30 000kr med en rente på 12 %.

Et termin vil jo si tre måneder, så vi kan begynne med å finne ut hvor mye rente man må betale på ett termin.

12% / 3 = 4 % rente per termin.

Deretter kan vi bruke samme formelen som vi brukte for å regne ut innskuddsrente.

30 000kr * 4 % / 100 = 1 200kr.

Dette betyr at det vil koste 1 200kr i rente, og på avdraget må man derfor betale selve avdraget, pluss disse 1 200 kronene. Les også om eksponentiell og prosentvis vekst.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...