Info om grunnleggende algebra - hvordan regne algebra

Algebra er en del av matematikken hvor man kan bruke bokstaver istedenfor tall når man løser oppgaver. En stor del av algebraen består av ukjente tall som vises som en bokstav, som oftest x. Når et tall er ukjent kan det i realiteten være et hvilken som helst tall, og da er altså utfordringen å finne ut hvilket tall dette ukjente tallet symboliserer.

I Norge er det vanligste å bruke x og y som ukjente, men det kan være en hvilken som helst bokstav. Mange liker å bruke a, b, c og videre, og du er fritt frem til å bruke hvilken som helst bokstav du skulle ønske.

I motsetning til andre utregninger er det ikke summen vi er ute etter i algebra, men heller hva de ukjente tallene står for. Veldig ofte får vi oppgitt svaret på oppgaven fra før av, og må ta i bruk denne for å løse den ukjente bokstaven.

Nedenfor ser du et veldig enkelt eksempel på grunnleggende algebra:

5 + x = 14

Her vet vi jo allerede hva summen er, men ikke hvordan vi fikk den. For å finne x her må vi finne ut hvilket tall som må plusses med 5 for å få summen 14, og man kan flytte 5-tallet over til den andre siden for å finne svaret enklere. Når man skifter side av likhetstegnet må man alltid skifte fortegn, altså gjøre om positive tall til negative, og omvendt. I dette tilfellet blir det minus 5 istedenfor + fem:

X = 14 – 5

Herfra kan vi fort regne ut at 15 minus 4 er 9, og kan derfor konkludere med at X = 9.

Når man regner med algebra møter man ofte på parenteser, og regelen for å regne ut disse er enkel. Du skal alltid regne ut parentesene før du bruker tallene inne i dem i resten av regnestykket. Eksempel:

(5 * 3) + 3 + x = 20

Før vi kan flytte over tallene til den andre siden må vi altså regne ut summene inne i parentesen.

15 + 3 + x = 20

Og derfra kan vi finne ut hva x er:

X = 20 – 15 – 3

X = 2

Det finnes også oppgaver hvor man har et tall og en bokstav i samme ledd, som 5x eller 14a. Her skal man også finne verdien på den ukjente bokstaven. Eksempel:

5A + 4A +1 -13 = 6 + 3A

Her må vi først legge alle tallene med en ukjent i seg på én side, og resten på en annen side. Nå er det veldig viktig å huske at de som tallene som er positive blir negative og omvendt.

5A + 4A – 3A = 6 - 1 +13

Nå trenger vi bare å legge sammen og trekke fra tallene.

6A = 18

Som vi ser er 6A lik 18, men vi kan dele dem på den høyeste fellesnevneren for å finne ut hvor stor én A er.

6A / 6 = 1A

18 / 6 = 2

Med dette kan vi si at 1A, eller bare A = 2.

Algebra er et veldig stort tema som kan bli ekstremt vanskelig, og er noe som er på pensum i matte i alle skoletrinn, i en form eller en annen.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...

Renter er hva du betaler for å ”leie” penger, med andre ord hva det koster å låne penger. Renten beregnes som en fast brøk av lånet og uttrykkes...

Du har nok sikkert lært til nå at likninger kan benyttes i mange situasjoner. Likninger er det vi bruker når vi skal finne de opplysningene vi ikke kjenner fra...