Prosentregning

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent.

Formelen for prosentregning når du skal finne en del av et tall i prosent er følgende:

Del av tallet / Det hele tallet * 100 = X (prosenten)

Praktisk eksempel:

8 000 av 25 000 mennesker stemte Høyre under sist valg. Hvor mange prosent tilsvarer disse 8 000 høyre-velgerne?

Prosentregning og svar:

8 000 / 25 000 * 100 = 32 %

Løsning på prosentoppgaven: De 8 000 høyre-velgerne tilsvarer 32 %.

Du kan også benytte deg av kalkulatoren for prosentregning.

Økning i prosent:

Nedenfor følger et eksempel på hvordan prosentregningen ser ut når man regner ut økning i prosent.

Generell formel for økning i prosent er:

Ny verdi – gammel verdi = X
Deretter X * 100 / gammel verdi = økningen i prosent

Praktisk eksempel:

Prisen på en bukse økte fra 400 kr til 500 kr. Hvor stor var økningen i prosent?

Utregning og regnestykke:

500 kr – 400 kr = 100 kr
Deretter 100 kr * 100 / 400 kr = 25 %

Løsning: Økningen i prosent var 25 %.

Du kan også benytte deg av kalkulatoren for økning i prosent. Du setter da inn økningen i «Del av tallet» og tallet før økningen i «Det hele tallet». Svaret du får økningen i prosent.

Finn prosenten

er hvilken prosent av ?

For å finne prosenten må du dele delen av tallet med det hele tallet, og så gange summen med 100.

Del av tallet / Det hele tallet * 100 = (x) %

I en avstemming på et møte stemmer 36 personer nei til et forslag. Det er 75 personer totalt som avgir stemme. Hvor mange prosent stemte nei?

36 / 75 * 100 = 48 %

48 % stemte nei på møtet.

Fredrik hadde plukket 20 epler i hagen, men etter å ha sjekket gjennom alle fant han 4 stk som var umodne. Hvor mange prosent var umodne epler?

4 / 20 * 100 = 20 %

20 % var umodne epler.

Alexander jubler av glede etter å ha vunnet toppgevinsten i Lotto på 4.4 millioner kroner. Han har bestemt seg for å gi for 100.000 kr til veldedige formål. Hvor mange prosent av Lotto-gevinsten gir han vekk?

100 000 kr / 4 400 000kr * 100 = 2,27 %

Alexander gir bort 2,27 % av Lotto-gevinsten.

En skoleklasse kjøper inn 18 nye datamaskiner. 10 av disse skal stå på datarommet, mens 3 skal plasseres på biblioteket. De resterende blir plassert i klasserommet. Hvor mange prosent av datamaskinene skal plasseres i klasserommet?

18 - 10 - 3 = 5

5 / 18 * 100 = 27,77 %

27,77 % av datamaskinene skal plasseres i klasserommet.

Finn prosentandelen/prosentendringen

Hva er % av ?

For å finne prosentandelen/prosentendringen må du ta prosenten (%), gange med det hele tallet, og dele summen på 100.

Prosent (%) * Det hele tallet / 100 = (x)

Du har funnet en bukse på salg som tidligere har kostet 800 kr. Buksa er nå satt ned med 30 %. Hvor mye sparer du?

800 * 30 % / 100 = 240 kr

Du sparer 240 kr i forhold til tidligere pris.

Marit betaler i dag 220kr per måned for forsikring på bilen sin. Etter nyttår stiger prisene med 15 %. Hva blir den nye prisen?

220 * 15 % / 100 = 33 + 220 = 253 kr

Den nye prisen på forsikringen blir 253 kr per måned.

Prisene på meierismør øker med 20 % på grunn av stor etterspørsel hos forbrukerne. Tidligere pris var på 25 kr per smørpakke. Hva er ny pris?

25 * 20 % / 100 = 5

25 + 5 = 30

Ny pris på meierismør er 30 kr per pakke.

En kjeksprodusent har laget en ny oppskrift med sunnere havrekjeks som inneholder 30 % mindre sukker. Tidligere lå næringsinnholdet pr 100 g på 55 g sukker. Hva er det nye sukkerinnholdet per 100 g kjeks?

55 * 30 / 100 = 16,5

55 - 16,5 = 38,5

De nye kjeksene inneholder 38,5 gram sukker pr 100 g.

Finn det hele tallet

er % av hva?

For å finne det hele tallet må du ta delen av tallet, dele med prosenten, og så gange summen med 100.

Del av tallet / Prosent (%) * 100 = (x)

Du har funnet en bukse på salg som tidligere har kostet 800 kr. Buksa er nå satt ned med 30 %. Hvor mye sparer du?

800 * 30 % / 100 = 240 kr

Du sparer 240 kr i forhold til tidligere pris.

Marit betaler i dag 220kr per måned for forsikring på bilen sin. Etter nyttår stiger prisene med 15 %. Hva blir den nye prisen?

220 * 15 % / 100 = 33 + 220 = 253 kr

Den nye prisen på forsikringen blir 253 kr per måned.

Prisene på meierismør øker med 20 % på grunn av stor etterspørsel hos forbrukerne. Tidligere pris var på 25 kr per smørpakke. Hva er ny pris?

25 * 20 % / 100 = 5

25 + 5 = 30

Ny pris på meierismør er 30 kr per pakke.

En kjeksprodusent har laget en ny oppskrift med sunnere havrekjeks som inneholder 30 % mindre sukker. Tidligere lå næringsinnholdet pr 100 g på 55 g sukker. Hva er det nye sukkerinnholdet per 100 g kjeks?

55 * 30 / 100 = 16,5

55 - 16,5 = 38,5

De nye kjeksene inneholder 38,5 gram sukker pr 100 g.

Prosentøkning

Økning fra til ?

For å finne prosentøkningen subtraherer du utgangsverdien (originalt tall) fra den nye verdien. Svaret du får deler du på utgangsverdien, som du igjen ganger med 100.

Nytt tall - originalt tall = differanse
( Differanse / originalt tall ) * 100 = Prosentøkning (%)

Prisen på reiseforsikring øker fra 1500 kr til 1700 kr. Hvor stor er økningen i prosent?

1700 - 1500 = 200

( 200 / 1500 ) * 100 = 13,33 %

Prisen på reiseforsikring øker med 13,33 %.

Innbyggertallet i en by øker fra 135.000 til 155.000 over en fem-års periode. Hvor stor er økningen i prosent?

155 000 - 135 000 = 20 000

( 20 000 / 135 000 ) * 100 = 14,81 %

Innbyggertallet øker med 14,81 %.

Alex investerer 500.000 kr i aksjeposter i et firma og opplever en hinsides verdistigning etter at firmaet slipper knallgode kvartalstall. Verdien på aksjene hans er på imponerende 830.000 kr etter nyheten. Hva tilsvarer økningen i prosent?

830 000 - 500 000 = 330 000

( 330 000 / 500 000 ) * 100 = 60 %

Verdistigningen på aksjene tilsvarer en økning på 60 %.

Antallet brunsnegler i hagen til Eva øker fra 256 til 290 fra ett år til et annet. Hva tilsvarer økningen i prosent?

290 - 256 = 34

( 34 / 256 ) * 100 = 13,29 %

Antallet brunsnegler øker med 13,29 %.

Prosentnedgang

Nedgang fra til ?

For å finne prosentnedgangen subtraherer du den nye verdien fra utgangsverdien (originalt tall). Svaret du får deler du på utgangsverdien, som du så ganger med 100.

Originalt tall - nytt tall = differanse
( Differanse / originalt tall ) * 100 = Prosentnedgang (%)

Prisantydningen på Karolines hytte faller fra 2,5 millioner til 2,25 millioner over en tre-års periode på grunn av lav etterspørsel. Hva tilsvarer prisnedgangen i prosent?

2 500 000 - 2 250 000 = 250 000

( 250 000 / 2 500 000 ) * 100 = 10 %

Prisnedgangen tilsvarer en nedgang på 10 %.

Et eldresenter mottar årlig 1 535 000 kr i årlig støtte fra Staten. Som følge av innstramminger blir tilskuddet kuttet med 100 000 kr. Hva tilsvarer innstrammingen i prosent?

1 535 000 - 100 000 = 1 435 000

1 535 000 - 1 435 000 = 100 000

( 100 000 / 1 535 000 ) * 100 = 6,51 %

Innstrammingen tilsvarer et tilskuddskutt på 6,51 %.

Odd har investert 80 000 kr av hardt oppsparte midler i aksjeposter i et spillselskap. Etter fatale salgstall og skuffende spillplattform faller aksjekursen kraftig. Verdien på porteføljen hans er nå på 34.000 kr. Hvor mye har verdien av aksjene falt, regnet i prosent?

80 000 - 34 000 = 46 000

( 46 000 / 80 000 ) * 100 = 57,5 %

Verdien på aksjepostene til Odd har falt med 57,5 %.

Du kjøper en TV til 3 500 kr. Senere ser du at TVen er satt ned til 2 800 kr. Hvor mange prosent er TVen satt ned?

3 500 - 2 800 = 700

( 700 / 3 500 ) * 100 = 20 %

TVen er satt ned med 20 %.