Regne ut kvadratrot

Hva er kvadratrot?

Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De ti første hele kvadrattallene er 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 og 100.

La oss se på et eksempel:

3 er kvadratroten til 9 fordi 3 · 3 = 9
8 er kvadratroten til 64 fordi 8 · 8 = 64

Finne kvadratrot på kalkulatoren

Utregning av kvadratrot på kalkulator er veldig simpelt. Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √. Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn.

Finne tegnet for kvadratrot i Word og Open Office Calc:

1. Sett inn
2. Spesialtegn/Symbol
3. Velg Matematiske operasjoner under kategorien «Delsett»
4. Finn tegnet

Kvadratrot har symbolkode 221A.

Gå til vår kvadratrot kalkulator.

Finn kvadratroten

Hva er kvadratroten av tall ?

Hvordan finne kvadratrot på kalkulatoren:

Utregning av kvadratrot på kalkulator er veldig simpelt. Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √. Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn.

Kvadratroten av 1:

Kvadratroten av 1 er 1 fordi 1 · 1 = 1 

Kvadratroten av 2:

Kvadratroten av 2 er 1.41 fordi 1.41 · 1.41 = 2

Kvadratroten av 3:

Kvadratroten av 3 er 1.73 fordi 1.73 · 1.73 = 3 

Kvadratroten av 4:

Kvadratroten av 4 er 2 fordi 2 · 2 = 4 

Kvadratroten av 5:

Kvadratroten av 5 er 2.24 fordi 2.24 · 2.24 = 5 

Kvadratroten av 6:

Kvadratroten av 6 er 2.45 fordi 2.45 · 2.45 = 6 

Kvadratroten av 7:

Kvadratroten av 7 er 2.65 fordi 2.65 · 2.65 = 7 

Kvadratroten av 8:

Kvadratroten av 8 er 2.83 fordi 2.83 · 2.83 = 8 

Kvadratroten av 9:

Kvadratroten av 9 er 3 fordi 3 · 3 = 9 

Kvadratroten av 10:

Kvadratroten av 10 er 3.16 fordi 3.16 · 3.16 = 10