utregning

Hvordan regne overflate av pyramide

Pyramider er navnet på kjegler som har et rektangel som grunnflate istedenfor en sirkel eller ellipse, og kan teoretisk sett ha et uendelig antall vegger. Likevel er det nesten alltid snakk om tre eller fire vegger i en pyramide, men fremgangsmåten for å finne ut overflaten av dem er...

Les mer..


Hvordan regne overflate av kule

En kule er et en symmetrisk figur hvor absolutt alle plassene på kula har lik avstand fra midtpunktet til enden. Å skulle regne ut overflaten til en kule kan virke nokså vrient, men heldigvis finnes det en enkel formel som hjelper oss med å finne den. Dersom kula ikke er...

Les mer..


Hvordan regne overflate av terning

En terning er en gjenstand som er satt sammen av seks like store kvadrater, hvor alle vinklene mellom naboflatene er 90 grader. Det betyr at det er nokså enkelt å regne ut overflaten til terningen, og selve formelen skrives som 6a^2. Formelen 6a^2 kommer av at alle de seks...

Les mer..


Hvordan regne overflate av kjegle

En kjegle er et tredimensjonal geometrisk prisme som inneholder en grunnflate som samles ved et punkt over flaten. Grunnflaten kan enten være en sirkel, ellipse eller en kvadrat, men dersom den er kvadratisk kalles det også for en pyramide, og har en annen fremgangsmåte for å regne ut overflatearealet...

Les mer..


Hvordan regne overflate av prisme

Et prisme er en geometrisk mangekantet figur som har et linjestykke som ikke ligger på samme plan som mangekanten. Prismer kan være mange forskjellige figurer, som et sylinder, en terning, en kule, en pyramide eller en rett prisme. Når man skal finne overflaten av et prisme er det vanlig å...

Les mer..


Hvordan regne overflate av sylinder

Et sylinder er en prisme hvor toppflaten og bunnflaten er sirkler, mens den har et midtparti som kan brettes ut til å bli et rektangel. Det er to forskjellige formler som brukes for overflaten av sylindere, men disse er egentlig helt like, bortsett fra at noen lærebøker bruker den...

Les mer..


Hvordan finne omkrets, diameter og radius

Når man skal måle overflaten eller arealet av en sirkel er det viktig å kunne begrepene radius og diameter. Disse er i bunn og grunn tett knyttet opp til hverandre, da det er så enkelt som at diameter er 2*radius. Det betyr at dersom du vet diameteren kan du...

Les mer..


Hvordan regne renter - beregning og informasjon

Renter er prisen for å låne eller låne bort penger, og brukes hovedsakelig av banker og andre som driver med økonomisk handel. Folk flest forholder seg til to typer renter uavhengige av hverandre, nemlig innskuddsrente på pengene du har i banken, og lånrente som du betaler av lånet ditt....

Les mer..


Informasjon om arbeid, energi og effekt - formel/utregning

Arbeid, energi og effekt er tre begreper som brukes innenfor matematikken og fysikken når man snakker om forflyttelse av ting. Først ut er begrepet energi, ettersom det er grunnleggende for både arbeid og effekt. Innen matematikken og fysikken er energi alltid enten bevegelsesenergi eller stillingsenergi, eller en blanding av...

Les mer..


Info om grunnleggende algebra - hvordan regne algebra

Algebra er en del av matematikken hvor man kan bruke bokstaver istedenfor tall når man løser oppgaver. En stor del av algebraen består av ukjente tall som vises som en bokstav, som oftest x. Når et tall er ukjent kan det i realiteten være et hvilken som helst tall,...

Les mer..