Hvordan regne ut termindato

Hvordan regne ut termindato?

Du må holde tunga litt rett i munnen når du vil finne din termindato. Her bruker vi flere begreper for det samme, med forskjellige tall.

Ultralydtermin, menstruasjonstermin og fødselstermin. Hva er hva? Årsaken til de forskjellige begrepene, er at det ikke er mulig å fastsette nøyaktig når en gravid kvinne vil nedkomme.

Svangerskapets varighet

Et svangerskap varer i gjennomsnitt 283 dager. Dette tallet er litt misvisende, fordi det tar utgangspunkt i første dag av din siste menstruasjon. Grunnen til det er at det kan være vanskelig å fastslå hvilken dag selve befruktningen skjedde. Eggløsningen er som kjent cirka halvveis ut i menstruasjonssyklusen. Befruktningen skjer da normalt innen de neste 24 timer. Det betyr ikke nødvendigvis at man må ha sex akkurat i disse timene, sædceller kan nemlig leve i skjeden i inntil 7 døgn.

På sett og vis kan vi si at du regnes som gravid, i cirka to uker uten at du egentlig er det. Såfremt befruktningen faktisk finner sted. De 14 dagene kan du trekke fra, dersom du er sikker på hvilken dag du ble befruktet. Da beregner du deg 266 dager frem i tid, og får din termindato.

Termindato og siste menstruasjon

Selve svangerskapet varer i 38 uker, eller tre trimestre, fra det tidspunktet egget ble befruktet, og frem til fødselen. Ukene regnes på samme vis som vi regner alder. Dersom du fyller 27 år i dag, er du inne i ditt 28. år fra og med i morgen.

Hvordan regne ut termindato siste menstruasjon

På samme vis er du for eksempel inne i din 7. svangerskapsuke, den samme ukedagen som kommer etter at det er nøyaktig seks uker siden første dag av siste menstruasjon. Startet siste menstruasjon på en mandag, er du i 7. uke tirsdagen etter at det er gått 6 uker.

Det beste tidspunktet

Ideelt sett skal barnet ankomme et sted mellom 37. og 42. uke. Fødsler før 37. uke regnes som tidligfødsel, mens sjansene for komplikasjoner øker når graviditeten varer inn i 41. og 42. uke. Det normale da er at fødselen blir igangsatt på et sykehus eller fødselsklinikk. I Norge skal gravide til overtidskontroll hos en spesialist, 7 dager etter termin. Det er legen som har beslutningsmyndigheten, om hvorvidt igangsettelse av fødselen skal foretas. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er at dette må skje innen 14 dager etter terminberegningen på 280 dager.

Ultralydtermin er mer nøyaktig

På grunn av risikoen for komplikasjoner, er det best å vite så nøyaktig det lar seg gjøre, hvilken dato fødselen kan forventes. Derfor stoles det ikke fullt på at barnets foreldre regner seg frem til termindato, i forhold til første dag i siste menstruasjon. Denne beregningen ”gjelder” frem til svangerskapsundersøkelsen som foretas mellom ukene 17 og 19. Da blir barnets utvikling undersøkt med ultralyd, noe som gir mer nøyaktige indikasjoner på hvor langt i graviditeten du er kommet.

Normalt flyttes ikke termindato i forhold til menstruasjonsterminen, med mindre ultralydterminen avviker fra denne med mer enn 1 uke. Grunnen til at ultralydterminen undersøkes i dette tidsrommet, er at fostre er på sitt likeste i vekst akkurat her.

Ser barnet på kalenderen?

Det er mange fødsler som inntreffer på nøyaktig samme dag som beregnes ut i fra menstruasjons- og ultralydtermin. Faktisk er tallet kun 5-7% for de barna som ankommer på dagen slik forventet. Alle de andre cirka 94% ankommer verden i tidsrommet to uker før, til to uker etter. Hovedvekten er likevel sentrert rundt beregnet dato.

Derfor trenger du ikke engste deg unødvendig om vannet ikke går akkurat den dagen som er fastsatte termindato.

Les også: Hvordan regne ut eggløsning

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...