Kvadratrot kalkulator - Finn kvadratroten av et tall

Hva er kvadratrot?

Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives med tegnet "√". De ti første hele kvadrattallene er 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 og 100. Kalkuleringen av kvadratrøtter nedenfor gjøres ved hjelp av komplisert kalkulasjon. Du kan også finne kvadratrot uten å bruke en automatisk kalkulator, men dette er en relativt avansert regnemåte med brøker, ukjente tall og uten 100 % nøyaktighet.

I den virkelige verden bruker vi blant annet funksjonen av kvadratrøtter innen ingeniørfag, arkitektfag og lærerfaget. Også innen dataanimasjoner der kvadratrot brukes som faktor når det gjelder naturlig rotasjon av objekter, eller når du skal finne hypotenusen av et triangel ved hjelp av pytagoras setning. Fremgangsmåten for utregningen kan dessuten brukes ved planlegging av flytting og utregning av volum.

Fyll ut tallet i verdifeltet i utregneren for kvadratrot, klikk deg videre, og du vil finne svaret på oppgaven.

Finn kvadratroten

Hva er kvadratroten av tall ?

Hvordan finne kvadratrot på kalkulatoren:

Utregning av kvadratrot på kalkulator er veldig simpelt. Du taster først inn tallet og deretter trykker på tegnet √. Da finner du kvadratroten av tallet du tastet inn.

Kvadratroten av 1:

Kvadratroten av 1 er 1 fordi 1 · 1 = 1 

Kvadratroten av 2:

Kvadratroten av 2 er 1.41 fordi 1.41 · 1.41 = 2

Kvadratroten av 3:

Kvadratroten av 3 er 1.73 fordi 1.73 · 1.73 = 3 

Kvadratroten av 4:

Kvadratroten av 4 er 2 fordi 2 · 2 = 4 

Kvadratroten av 5:

Kvadratroten av 5 er 2.24 fordi 2.24 · 2.24 = 5 

Kvadratroten av 6:

Kvadratroten av 6 er 2.45 fordi 2.45 · 2.45 = 6 

Kvadratroten av 7:

Kvadratroten av 7 er 2.65 fordi 2.65 · 2.65 = 7 

Kvadratroten av 8:

Kvadratroten av 8 er 2.83 fordi 2.83 · 2.83 = 8 

Kvadratroten av 9:

Kvadratroten av 9 er 3 fordi 3 · 3 = 9 

Kvadratroten av 10:

Kvadratroten av 10 er 3.16 fordi 3.16 · 3.16 = 10 

Om Prosent.no

Prosent startet sin karriere som en svært enkel side der du kunne regne ut prosenten av et tall. Siden har vi sett et behov for å lage flere brukervennlige og enkle kalkulatorer som omhandler ulike emner innen prosentregning.

Nå kan du eksempelvis finne kalkulatorer som hjelper deg med prosentøkning og prosentnedgang, samt utregning av det hele tallet når du vet delen av tallet... Les mer