Prosentkalkulator - Kalkuler økning/nedgang i prosent

Prosentregning er en selvskreven del av matematikk og skolefaget matte i dag. Her kan du regne ut økning og nedgang i prosent, samt lese om fremgangsmåter og formler for prosentberegning og prosentutregning.

Bruk oppgavenes eksempler, regler og løsning som guide og veileder dersom du skal kalkulere prosentvis lønnsøkning og tilbud på varer og tjenester. Ellers også effektiv når du skal sette opp et budsjett, og anslå fortjeneste i brutto og netto. Kan med fordel også benyttes når du vil estimere nedgang i kroner og andre målbare verdier som lengde og mengde, samt til generelle økonomiske utfordringer.

Den automatiske utregneren har funksjon som guide når du trenger å finne "x", eller den ukjente løsningen. Fyll ut feltene for andeler med ønskede tall og finn svaret på dine prosentproblemer.

Finn prosenten

er hvilken prosent av ?

For å finne prosenten må du dele delen av tallet med det hele tallet, og så gange summen med 100.

Del av tallet / Det hele tallet * 100 = (x) %

I en avstemming på et møte stemmer 36 personer nei til et forslag. Det er 75 personer totalt som avgir stemme. Hvor mange prosent stemte nei?

36 / 75 * 100 = 48 %

48 % stemte nei på møtet.

Fredrik hadde plukket 20 epler i hagen, men etter å ha sjekket gjennom alle fant han 4 stk som var umodne. Hvor mange prosent var umodne epler?

4 / 20 * 100 = 20 %

20 % var umodne epler.

Alexander jubler av glede etter å ha vunnet toppgevinsten i Lotto på 4.4 millioner kroner. Han har bestemt seg for å gi for 100.000 kr til veldedige formål. Hvor mange prosent av Lotto-gevinsten gir han vekk?

100 000 kr / 4 400 000kr * 100 = 2,27 %

Alexander gir bort 2,27 % av Lotto-gevinsten.

En skoleklasse kjøper inn 18 nye datamaskiner. 10 av disse skal stå på datarommet, mens 3 skal plasseres på biblioteket. De resterende blir plassert i klasserommet. Hvor mange prosent av datamaskinene skal plasseres i klasserommet?

18 - 10 - 3 = 5

5 / 18 * 100 = 27,77 %

27,77 % av datamaskinene skal plasseres i klasserommet.

Finn prosentandelen/prosentendringen

Hva er % av ?

For å finne prosentandelen/prosentendringen må du ta prosenten (%), gange med det hele tallet, og dele summen på 100.

Prosent (%) * Det hele tallet / 100 = (x)

Du har funnet en bukse på salg som tidligere har kostet 800 kr. Buksa er nå satt ned med 30 %. Hvor mye sparer du?

800 * 30 % / 100 = 240 kr

Du sparer 240 kr i forhold til tidligere pris.

Marit betaler i dag 220kr per måned for forsikring på bilen sin. Etter nyttår stiger prisene med 15 %. Hva blir den nye prisen?

220 * 15 % / 100 = 33 + 220 = 253 kr

Den nye prisen på forsikringen blir 253 kr per måned.

Prisene på meierismør øker med 20 % på grunn av stor etterspørsel hos forbrukerne. Tidligere pris var på 25 kr per smørpakke. Hva er ny pris?

25 * 20 % / 100 = 5

25 + 5 = 30

Ny pris på meierismør er 30 kr per pakke.

En kjeksprodusent har laget en ny oppskrift med sunnere havrekjeks som inneholder 30 % mindre sukker. Tidligere lå næringsinnholdet pr 100 g på 55 g sukker. Hva er det nye sukkerinnholdet per 100 g kjeks?

55 * 30 / 100 = 16,5

55 - 16,5 = 38,5

De nye kjeksene inneholder 38,5 gram sukker pr 100 g.

Finn det hele tallet

er % av hva?

For å finne det hele tallet må du ta delen av tallet, dele med prosenten, og så gange summen med 100.

Del av tallet / Prosent (%) * 100 = (x)

Du har funnet en bukse på salg som tidligere har kostet 800 kr. Buksa er nå satt ned med 30 %. Hvor mye sparer du?

800 * 30 % / 100 = 240 kr

Du sparer 240 kr i forhold til tidligere pris.

Marit betaler i dag 220kr per måned for forsikring på bilen sin. Etter nyttår stiger prisene med 15 %. Hva blir den nye prisen?

220 * 15 % / 100 = 33 + 220 = 253 kr

Den nye prisen på forsikringen blir 253 kr per måned.

Prisene på meierismør øker med 20 % på grunn av stor etterspørsel hos forbrukerne. Tidligere pris var på 25 kr per smørpakke. Hva er ny pris?

25 * 20 % / 100 = 5

25 + 5 = 30

Ny pris på meierismør er 30 kr per pakke.

En kjeksprodusent har laget en ny oppskrift med sunnere havrekjeks som inneholder 30 % mindre sukker. Tidligere lå næringsinnholdet pr 100 g på 55 g sukker. Hva er det nye sukkerinnholdet per 100 g kjeks?

55 * 30 / 100 = 16,5

55 - 16,5 = 38,5

De nye kjeksene inneholder 38,5 gram sukker pr 100 g.

Prosentøkning

Økning fra til ?

For å finne prosentøkningen subtraherer du utgangsverdien (originalt tall) fra den nye verdien. Svaret du får deler du på utgangsverdien, som du igjen ganger med 100.

Nytt tall - originalt tall = differanse
( Differanse / originalt tall ) * 100 = Prosentøkning (%)

Prisen på reiseforsikring øker fra 1500 kr til 1700 kr. Hvor stor er økningen i prosent?

1700 - 1500 = 200

( 200 / 1500 ) * 100 = 13,33 %

Prisen på reiseforsikring øker med 13,33 %.

Innbyggertallet i en by øker fra 135.000 til 155.000 over en fem-års periode. Hvor stor er økningen i prosent?

155 000 - 135 000 = 20 000

( 20 000 / 135 000 ) * 100 = 14,81 %

Innbyggertallet øker med 14,81 %.

Alex investerer 500.000 kr i aksjeposter i et firma og opplever en hinsides verdistigning etter at firmaet slipper knallgode kvartalstall. Verdien på aksjene hans er på imponerende 830.000 kr etter nyheten. Hva tilsvarer økningen i prosent?

830 000 - 500 000 = 330 000

( 330 000 / 500 000 ) * 100 = 60 %

Verdistigningen på aksjene tilsvarer en økning på 60 %.

Antallet brunsnegler i hagen til Eva øker fra 256 til 290 fra ett år til et annet. Hva tilsvarer økningen i prosent?

290 - 256 = 34

( 34 / 256 ) * 100 = 13,29 %

Antallet brunsnegler øker med 13,29 %.

Prosentnedgang

Nedgang fra til ?

For å finne prosentnedgangen subtraherer du den nye verdien fra utgangsverdien (originalt tall). Svaret du får deler du på utgangsverdien, som du så ganger med 100.

Originalt tall - nytt tall = differanse
( Differanse / originalt tall ) * 100 = Prosentnedgang (%)

Prisantydningen på Karolines hytte faller fra 2,5 millioner til 2,25 millioner over en tre-års periode på grunn av lav etterspørsel. Hva tilsvarer prisnedgangen i prosent?

2 500 000 - 2 250 000 = 250 000

( 250 000 / 2 500 000 ) * 100 = 10 %

Prisnedgangen tilsvarer en nedgang på 10 %.

Et eldresenter mottar årlig 1 535 000 kr i årlig støtte fra Staten. Som følge av innstramminger blir tilskuddet kuttet med 100 000 kr. Hva tilsvarer innstrammingen i prosent?

1 535 000 - 100 000 = 1 435 000

1 535 000 - 1 435 000 = 100 000

( 100 000 / 1 535 000 ) * 100 = 6,51 %

Innstrammingen tilsvarer et tilskuddskutt på 6,51 %.

Odd har investert 80 000 kr av hardt oppsparte midler i aksjeposter i et spillselskap. Etter fatale salgstall og skuffende spillplattform faller aksjekursen kraftig. Verdien på porteføljen hans er nå på 34.000 kr. Hvor mye har verdien av aksjene falt, regnet i prosent?

80 000 - 34 000 = 46 000

( 46 000 / 80 000 ) * 100 = 57,5 %

Verdien på aksjepostene til Odd har falt med 57,5 %.

Du kjøper en TV til 3 500 kr. Senere ser du at TVen er satt ned til 2 800 kr. Hvor mange prosent er TVen satt ned?

3 500 - 2 800 = 700

( 700 / 3 500 ) * 100 = 20 %

TVen er satt ned med 20 %.

Om Prosent.no

Prosent startet sin karriere som en svært enkel side der du kunne regne ut prosenten av et tall. Siden har vi sett et behov for å lage flere brukervennlige og enkle kalkulatorer som omhandler ulike emner innen prosentregning.

Nå kan du eksempelvis finne kalkulatorer som hjelper deg med prosentøkning og prosentnedgang, samt utregning av det hele tallet når du vet delen av tallet... Les mer