Aksjemønster: Channels

Som navnet tilsier (Channel = kanal) så er dette et mønster som også bygger på støtte og motstand. Forskjellen fra channels kontra wedges er at her går støtte og motstandslinjene parallelt. I wedges møtes støttelinjene som i en kjegle.

Kjøpssignal blir når kursen beveger seg opp fra støttelinjen og salgssignal når kursen faller fra motstandslinjen eller er like ved motstandslinjen. Dersom kursen går over motstandslinjen signaliserer dette en positiv trend og motsatt er det et negativt signal dersom kursen faller under støttelinjen.

For å virkelig utnytte potensiale til channel-trading bør man kombinere channelmønsteret med andre tekniske signaler, f.eks Moving Average eller RSI.

Profit-target settes da omkring motstandslinjen, stop loss kan settes noe under støttelinje for å gi aksjen rom til å kunne bevege seg.

Man har tre former for channels:
Stigende channels
Synkende channels
Horisontale channels

Se også vedlagt bilde for et praktisk eksempel på et channelmønster, dette i Microsoftaksjen over et tidsrom på en time:

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...