Aksjemønster: Wedges

Wedges er et trekantlignende mønster der du har en støtte og motstandslinje som gradvis kommer nærmere hverandre. Verken støtte eller motstandslinjen er rette, men de går gradvis mot hverandre for så å møtes og deretter skape et punkt der enten kursen faller eller øker.

Et wedgemønster kan også oppstå uten at mønsteret er like tydelig som eksemplene nedenfor.

aksjemonster wedge trendkanal stigende investering okonomi

Stigende wedge: Kurshoppet er stort i starten for deretter å bli mindre og mindre. Når dette skjer mens kursen stiger er dette et negativt signal. Når kursen så bryter gjennom støttenivået bør det selges.

Motsatt har man en synkende wedge som kan være et positivt signal. Her synker kursen mens kurshoppene blir stadig mindre. Til slutt blir kurshoppet minimalt og kursen bryter gjennom motstandsnivået. Kjøpssignalet blir da når kursen beveger seg over motstandslinjen.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: