Les gode tips om hvordan du kan betale mindre skatt, og få de fradragene du har krav på. Mange er ikke klar over mulighetene og kunne spart seg for betydelige beløp.

Candlestick patterns

Candlestick patterns går ut på å forutse hvordan fremtiden vil være kun basert på hvordan candlesticket ser ut. Dette mønsteret kommer fra Japan og har 40 ulike candlestick tegn. Det er som regel kun nødvendig å bruke 12 av de. Det sies at dette skal være en meget profitabel måte å trade på selv om det for enkelte kan høres lite troverdig ut.

Vi kan se på noen få eksempler:

Det første eksempelet er et tegn kalt “Doji”. Her er open og close på helt eller nesten samme pris. Hvor lange skyggene er, er ikke så viktig. Her sies det at kjøperne og selgerne er i konflikt.

Det andre eksempelet er “The bullish engulfing pattern”. Dette er i slutten av en nedgående trend. Den hvite kroppen åpner lavere enn gårsdagens close, men slutter høyere enn gårsdagens åpning. Her er kjøperne i stort overtall.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...