Skatteklasser

Fundamental og teknisk analyse

Som aksjeanalytiker kan du benytte deg av to ulike felter for hva du vil basere din inngang i aksjemarkedet på. Herunder ligger fundamental og teknisk analyse.

Fundamental analyse:

Fundamental analyse er en måte der du prøver og sette et selskaps verdi ved å se på en del underliggende faktorer som årsregnskap og fremtidige satsingsområder. I en større setting kan du også bruke fundamental analyse når du analyserer en hel industrisektor eller et lands økonomi.

Når du analyser fundamentalt vil du eksempelvis svare på følgende spørsmål:

Har selskapet stigende inntekter?
Hvordan kan selskapet utvikle seg i forhold til konkurrentene?
Vil selskapet være i stand til å betale tilbake sin gjeld?

Dette er selvfølgelig veldig omfattende spørsmål med hundrevis av underpunkter, men alt i alt koker det ned til følgende spørsmål: Er selskapets aksjer en god investering?

Innenfor fundamental analyse er det aller mest innlysende inntekter og profitt, men det fundamentale ser også på områder som selskapets styre og ledere, samt selskapets markedsandel.

Grovt kan man inndele det fundamentale i kvantitative og kvalitative faktorer. Det kvantitative forteller oss noe om faktorer som kan måles i tall. Herunder faller inntekter, gjeld, profitt og eiendeler. Disse faktorene vil du kunne sette opp mot fjoråret for å sammenlikne om selskapet er i vekst eller på vei ned. Motsatt kan man se på selskapets kvalitative faktorer som vil være mindre kontrete i forhold til de kvantitative. Da eksempelvis kvaliteten på et selskaps styremedlemmer, ansatte, merkenavnet eller patenter.

Fundamental og teknisk analyse aksjer Norge firma

Det er vanskelig å si om kvantitative analyser er bedre enn de kvalitative. Når man analyserer et selskap kan analytikeren ta hensyn til årlig utbytte, fortjeneste per aksje, P/E ratio og andre kvantitative faktorer. Likevel vil ikke en analyse være komplett uten å ta hensyns til merkevarens anerkjennelse eller nyansettelser innenfor selskapets ledelse.

Et annet viktig punkt innenfor fundamental analyse er begrepet «egenverdi». Som analytiker er man opptatt av å finne selskapets egenverdi, altså hva selskapet egentlig er verdt. I praksis betyr dette at aksjeprisen kan ligge på 110 kroner, men at man som analytiker mener at selskapet er verdt 130 kr pr aksje og dermed inntar en posisjon i den tro at selskapet vil stige over lang tid.

Det er dette fundamental analyse handler om, nemlig å analysere et selskap eller sektors grunnleggende faktorer og dermed gi et estimat på hva selskapet egentlig er verdt. Hvis alt går etter planen vil investeringen lønne seg over ti etter hvert som markedet fanger opp det grunnleggende.

De to store faremomentene er likevel:

Du vet ikke om dine egne estimater av egenverdi er riktig.
Du vet heller ikke hvor lenge det tar før egenverdien er reflektert i markedet.

Teknisk Analyse

I andre enden av skalaen når det gjelder aksjeanalyser finner man «Teknisk analyse». Mens fundamental analyse retter seg inn mot et selskaps grunnleggende forutsetninger, styrer teknisk analyse langt unna disse og fokuserer mer på selskapets bevegelser i pris og volum. I bunn og grunn baserer teknisk analyse seg på mer kortsiktig tilbud og etterspørsel med den hensikt å finne ut hvilken retning aksjen vil bevege seg i, med andre ord hvilken trend aksjen vil danne.

Tekniske analytikere bruker eksempelvis tidligere prisnivåer for å prøve og forutse hvilken vei og hvor langt en aksje kan stige eller synke i pris. Akkurat som det er mange måter å benytte seg av fundamental analyse er det også mange ulike fremgangsmåter man kan bruke for å utføre teknisk analyse. Herunder faller blant annet ulike typer mønstre ved prisutvikling og tekniske indikatorer.

Tekniske analytikere tar ikke hensyn til om en skaje er underpriset, men baserer sin inngang på tidligere prisnivåer og hvordan tidligere informasjon om aksjens pris og volumsutvikling kan tilsi om aksjen vil stige eller synke i fremtiden.

Teknisk analyse baserer seg på tre hovedpunkter:

Markedet får med seg alt – Mange fundamentale analytikere kritiserer tekniske analytikere for å kun ta hensyn til prisbevegelse og ikke de grunnleggende faktorene. Tekniske analytikere derimot mener at grunnleggende faktorer allerede er gjenspeilt i aksjeprisen og dermed fjerner de behovet for å analysere disse faktorene separat.

Prisen beveger seg i trender – Innenfor teknisk analyse antar man at prisen beveger seg i satte trender. I praksis betyr det at når en aksje først har startet å bevege seg i en bestemt retning, er det også mest sannsynlig at aksjen vil fortsette å bevege seg i denne trenden/retningen. De aller fleste tekniske strategier baserer seg på denne forutsetningen.

Historien har en tendens til å gjenta seg – Den siste viktige delen innenfor teknisk analyse er at historien har en tendens til å gjenta seg, hovedsaklig i form av prisbevegelse. Tekniske analytikere bruker blant annet diagrammønstre for å analysere markedet og forstå trender. Flere av disse mønstrene er over 100 år gamle, men fortsatt anses de for å være relevante siden de reflekterer mønstre i prisbevegelser som ofte gjentar seg selv.

Som et tilskudd til prisbevegelse er også volum et viktig innskudd innenfor teknisk analyse. Volum forteller om hvor mange aksjer som omsettes til enhver tid. Jo høyere volum desto mer aktivitet i aksjen. I hovedsak kan man bruke volum for å anse hvor sterk en prisbevegelse er. En prisbevegelse i retning opp eller ned med et høyt volum anses som et sterkere signal enn en lik prisbevegelse med et mye lavere volum.

Et eksempel der du kan bruke volum er dersom en aksje beveger seg ut av en trend den har ligget i over lengre tid. Dersom aksjen går ut av trenden på et veldig høyt volum kan dette være et sterkt tegn på at trenden er i ferd med å snu. I samme kategori kan man se det som et svakt tegn dersom volumet blir lavere og lavere mens aksjen fortsetter å bevege seg i samme trend. Det er da naturlig å tro at aksjens trend er i ferd med å snu.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...