Hvordan setter man en stop-loss?

For å sikre egenkapitalen fra store nedganger benytter aksjespekulanter seg av det som kalles en «stop loss». I praksis betyr dette at man bestemmer seg for en bestemt pris der man ønsker å selge aksjen dersom den skulle falle. Stop loss'ens funksjon er da selvfølgelig å selge før aksjen faller ytterligere.

En stop loss fungerer på følgende måte: En gir beskjed til din megler eller taster den inn elektronisk i programmet en bruker, prisnivået for hvor en ønsker å sette stop lossen. Dersom prisen synker eller stiger til det satte nivået vil stop loss ordren bli en market ordre som i praksis betyr at megleren vil selge aksjene til den beste prisen tilgjengelig umiddelbart. Skulle aksjen falle til nivåer langt under stop lossen, vil megleren selge til den beste prisen tilgjengelig der og da, noe som kan gi grovere tap enn først forventet.

Eksempelvis kan det være kjekt å sette en stop loss dersom du sitter med en langsiktig posisjon i selskapet og skal på en lengre flyreise, ferie eller bare hjem fra jobb og ikke har tilgang på markedsinformasjon. Mye kan skje på bare fem minutter så selv en tur på toalettet kan gi muligheter for store tap dersom du ikke har en stop loss. Sitter du inne i flere aksjer samtidig vil en satt stop loss gi deg bedre kontroll.

Ikke bare er stop lossen viktig for å sikre egenkapitalen, men en stop loss kan også gjøre det lettere for aksjespekulanten mentalt. Ved å sette en stop loss vil spekulanten på forhånd kunne forberede seg psykisk på hva han eller hun vil tape dersom investeringen går dårlig. Ved å unngå og sette en stop loss kan det også bli verre å gå ut siden en da lettere kan tenke at aksjen vil snu igjen når den når ens mentale stop-nivå. Så alt i alt kan en stop loss gjøre det lettere å være selvdisiplinert.

Eksempelvis kan dette ofte være gunstig når selskaper offentliggjør kvartalstall, nye produkter eller trekker produkter eller tjenester fra markedet. Oljeselskaper vil ofte falle eller stige mye basert på resultater fra oljeboring og i disse tilfellene er det gull verdt å ha en stop loss.

Konklusjon om stop loss:

Tenk igjennom hvor en setter stop lossen. Dersom aksjen flukterer 50-75 øre vil det være naturlig å sette stop lossen noe under disse fluktasjonen så en slipper å bli solgt ut ved det som bare er et normalt tilbaketrekk.

Stop lossen hjelper for å kutte ut følelser og psykologiske aspekter ved spekuleringen.

Dersom en er utilgjengelig for markedsinformasjon vil stop lossen være nødvendig for å unngå store kutt i egenkapitalen ved uforutsette katastrofer i markedet.
Stop lossen vil aldri kunne garanteres å bli solgt på det satte nivået. Ved store hendelser kan prisen få så store fall at en bare kan håpe at tapet ikke ble for langt unna stop loss nivået.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: