Unngå tap aksjer

Hvordan unngå å tape på aksjer

Nordmenn investerer i aksjer som aldri før. Å tape hele investeringen er enhver investors mareritt. Heldigvis finnes det flere trekk du kan ta for å beskytte deg.

Tap og oppsplitting av aksjer

Tap av aksjeverdi kan skje på flere måter. Dette inkluderer aksjesplitt, emisjoner og fall i kursens verdi. Her vil vi ikke snakke spesifikt om dette, men heller fokusere på hvilke steg du kan ta for å beskytte deg selv mot slike tap. For det første trenger en investor å måle avkastning opp mot risiko. Det er velkjent at den potensielle avkastningen stiger med den risikoen man er villig til å ta.

Det første du må begynne med er å dele aksjene opp i flere mindre beholdninger. Den virkelige risikoen ligger i være eksponert kun opp mot en aksje, eller én enkelt sektor. For eksempel, hvis du investerer utelukkende i oljerelaterte aksjer (oljeservice, raffinering og utvinning), så vil du være sterkt eksponert mot et fall i oljeprisen.

Et fall i oljeprisen så vi senest for noen måneder siden, da den stupte fra $100 til $60 per fat. Dette førte til at enorme aksjeverdier i oljeselskapene gikk tapt nærmest over natten. For de som utelukkende investerte i oljeaksjer ble dette smertefullt, men den kloke investoren slapp nok mye billigere unna.

Hedging og fond

Eksempler på selskaper som sprer investeringer er såkalte fond. Kjente navn som Odin, Kredittkassen og oljefondet dukker nok opp i hodet når man hører navnet. Disse selskapene investerer mindre beløp i et stort antall selskaper innen diverse sektorer, og ofte er disse selskapene negativt korrelert. Dette betyr ganske enkelt at dersom én aksje faller, så vil den andre oftest stige. Dette kan være på grunn av råvarepris, rentenivå og kroneverdi.

Hedgefond har vært et mye omdiskutert tema de siste årene. I realiteten er et hedgefond akkurat det samme som et fond, med én enkelt forskjell. De bruker ofte avanserte instrumenter med den hensikt å "sikre" seg fra fall i verdien på sine investeringer. Et eksempel på dette er såkalte Credit Default Swaps "CDS'er". Dette er verdipapirer som forplikter selgeren til å dekke en forpliktelse, gitt et spesifikt utfall.

Et hedgefond vil typisk investere i industrier med høyt potensiale, men samtidig kjøpe en forsikring mot fall i verdien av aksjen. I tillegg er de kjent for å gjennomføre såkalte "corporate raids", hvor de kjøper et selskap og splitter de inn i flere mindre biter. Du lurer kanskje på hvorfor ikke vanlige fond følger denne strategien. Det skyldes regulatoriske begrensninger i det Norske markedet, hvor "swap" og "short" avtaler ikke favoriseres av finanstilsynet. Dette gjøres for å holde markedene mer stabile og unngå "Amerikanske tilstander".

Slik går du frem

Det er ingenting i veien for at du skal kunne operere på samme måte som vanlige norske fond. Å handle i avanserte finansielle instrumenter er veldig komplekst, og dersom du ikke har nok kunnskap anbefales det at du følger en annen strategi.

Begynn med å spre investeringene dine, og hold deg til bransjer du forstår. Dette er svært viktig, ettersom du er nødt til å ha en dyp forståelse for markedet og hvilke faktorer som påvirker prisen. Det neste du gjør er å vurdere hvilke selskaper som er såkalt "motsykliske". Da oljeprisen faller vil resten av oljebransjen miste verdi. Derimot kan dette ha en positiv påvirkning på den Norske kronen og eksportbedriftene.

Derfor kan du legge inn deler av investeringen din både i oljeaksjer, og aksjer relatert til eksport av norske produkter. Dette er en svært effektiv strategi, hvor du minsker avkastningen i bytte mot tryggere investeringer. For å vurdere om to aksjer er motsykliske burde du se på fire ting: Hvilke markeder operer de i? Hvilke råvarer baserer de seg på? Er selskapene relatert til hverandre? Og sist, hvordan påvirkes selskapet av et fall i rentenivå, kroneverdi og kjøpekraft?

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...