Indikator: MACD

MACD står for moving average convergence divergence og er en indikator som bygger på hvordan trend aksjen er i, samt hvordan momentum aksjen har. MACD er et resultat av to moving average priskurser.

Du finner MACD ved å trekke fra et 26 dagers Exponential moving average fra et 12 dagers exponential moving average. Dette er den røde linjen og kalles for MACD-linjen. Den blå linjen kalles signallinjen og lages ved at man har et EMA ( Exponential moving average) på 9 dager av MACD-linjen. Siden signallinjen gir et EMA av MACD-linjen vil denne reagere mye tregere enn MACD-linjen.

(EMA betyr exponential moving average og er rett og slett en moving average linje som har mer fokus på de siste dagene enn de første. Derfor vil også linjen kunne bevege seg fortere enn i en tradisjonell moving average linje der alle dagene teller like mye).

Navnet MACD kommer av at MA betyr moving average og CD betyr convergence divergence. Navnet tilsier at man har et kort gjennomsnitt som hele tiden konvergerer (trekker seg sammen) eller divergerer (glir fra hverandre) mot et langt gjennomsnitt.

Når man regner ut MACD så gjør man slik:

  • Finner ut et EMA på 12 dager
  • Finner ut et EMA på 26 dager
  • Trekker 26-dagers EMA fra 12 dagers EMA. Dette blir MACD-linjen
  • Finner ut hva et 9-dagers gjennomsnitt for MACD-linjen er. Dette er signallinjen.

Signallinjen heter nettopp dette fordi det utløses et kjøpssignal når MACD-linjen stiger over signallinjen og motsatt blir det et salgssignal når MACD-linjen går under signallinjen.

Dette fungerer best når en aksje trender ettersom det blir så mange falske signaler dersom aksjen beveger seg sidelengs.

Se eksempelet nedenfor for hvordan MACD-linjer og et MACD histogram ser ut i et analyseprogram:

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...