Indikator: MACD

MACD står for moving average convergence divergence og er en indikator som bygger på hvordan trend aksjen er i, samt hvordan momentum aksjen har. MACD er et resultat av to moving average priskurser.

Du finner MACD ved å trekke fra et 26 dagers Exponential moving average fra et 12 dagers exponential moving average. Dette er den røde linjen og kalles for MACD-linjen. Den blå linjen kalles signallinjen og lages ved at man har et EMA ( Exponential moving average) på 9 dager av MACD-linjen. Siden signallinjen gir et EMA av MACD-linjen vil denne reagere mye tregere enn MACD-linjen.

Indikator MACD moving average aksjer penger

EMA betyr exponential moving average og er rett og slett en moving average linje som har mer fokus på de siste dagene enn de første. Derfor vil også linjen kunne bevege seg fortere enn i en tradisjonell moving average linje der alle dagene teller like mye).

Navnet MACD kommer av at MA betyr moving average og CD betyr convergence divergence. Navnet tilsier at man har et kort gjennomsnitt som hele tiden konvergerer (trekker seg sammen) eller divergerer (glir fra hverandre) mot et langt gjennomsnitt.

Utregning av MACD gjøres på følgende måte:

  • Finner ut et EMA på 12 dager
  • Finner ut et EMA på 26 dager
  • Trekker 26-dagers EMA fra 12 dagers EMA. Dette blir MACD-linjen
  • Finner ut hva et 9-dagers gjennomsnitt for MACD-linjen er. Dette er signallinjen.

Signallinjen heter nettopp dette fordi det utløses et kjøpssignal når MACD-linjen stiger over signallinjen og motsatt blir det et salgssignal når MACD-linjen går under signallinjen.

Dette fungerer best når en aksje trender ettersom det blir så mange falske signaler dersom aksjen beveger seg sidelengs.

Se eksempelet nedenfor for hvordan MACD-linjer og et MACD histogram ser ut i et analyseprogram:

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: