Forbrukslån

Derfor får du ikke lån

Det er en del som får avslag på lån. Avslaget henger oftest sammen med deres økonomiske situasjon, men også typen lån kan være avgjørende. Det kan være enklere å få smålån uten sikkerhet enn for eksempel 2 mill i boliglån. Det avhenger av betingelsene for å få lånet.

Avslag på boliglån

Det er aldri hyggelig å få avslag på en søknad om lån, og spesielt ikke om din nærmeste drøm kanskje avhenger av dette. I dag er det mange som opplever å få avslag på blant annet boliglån, og det til tross for god økonomi. Hvorfor dette skjer kan være litt forvirrende å forstå.

Forklaringen henger sammen med dagens rentenivåer, krav til egenkapital og boligpriser. Spesielt for førstegangskjøpere kan det vise seg noe problematisk.

Dagens boligrente er historisk lav, og har også ført til en økning i boligprisene. Det vil igjen si at de fleste må låne større summer for boligkjøp, enn tidligere. Dette har fått Finanstilsynet til å komme med oppfordringer opp mot kjøpere og banker om å utvise forsiktighet.

Avslag paa forbrukslaan kredittkort boliglaan okonomi

Det kreves derfor en viss egenkapital ved boliglån, og denne er det mange som ikke kan stille. Spesielt rammer dette førstegangskjøpere, som ikke har hatt muligheten til å skaffe denne da de har vært kort tid i arbeidsmarkedet.

Samtidig tar bankene i betraktning evnen din til nedbetaling over tid, om rentenivået skulle stige. Er du da i stand til å betjene lånet du da tar opp i dag? I utgangspunktet skulle en tro det ble ditt problem, men bankene er ikke interessert i store tap på utlån om rentesituasjonen endrer seg.

Avslag på forbrukslån og kredittkort

Det er enklere å få tilslag på forbrukslån og andre kreditter enn et boliglån, men selv her opplever en del å få avslag. Avslagene skyldes som regel resultatet av en kredittsjekk.

Kredittkort og forbrukslån er usikrede lån, og dermed tar bankene en større risiko ved å gi dette. Derfor er også rentene på disse høyere enn på ordinære banklån. Når du søker om et lån/kreditt av denne typen kredittsjekker banken deg. Kommer du dårlig ut på denne sjekken er risikoen for avslag stor.

Derfor kan det være greit å ha klart for seg hva en slik kredittsjekk innebærer og om du kan påvirke denne, slik at du unngår å ikke få lånet.

Kredittsjekk

Det er ikke bare ved forbrukslån og kredittkortsøknader en blir kredittsjekket. Søker man om et boliglån eller billån gjennomføres også denne. Forskjellen er at det har vist seg enklere å få forbrukslån og kredittkort, enn ordinære lån, om en kommer noe dårlig ut på denne.

Får du avslag også på de lånene, som er «enkle» å få, bør du gå gjennom egen økonomi. Da har du kommet meget dårlig ut på en kredittsjekk, og det kan følge deg over lengre tid.

Årsakene til at en ikke får lån kan være flersidige, men det er ofte enkelte ting som går igjen. Den aller viktigste er om du har betalingsanmerkninger. Har du det kan du antakelig glemme tilsagn om lån hos de fleste. Da er det kun en ting som kan ordne dette. Løs inn kravet, og få anmerkningen slettet.

Her skal man også være oppmerksom på at i forhold til gamle betalingsanmerkninger, som er ordnet opp i, faktisk kan skape problemer i forhold til ordinære banklån. Dette da banker, dessverre for lånekunder, har en såkalt «svarteliste», og her kan man havne til tross for at en på nåværende tidspunkt ikke har rot i økonomien.

Får du ikke lån…

…og virkelig trenger det? Da må du prioritere å ordne opp i de tingene som gjorde at du fikk avslag. Be om en skikkelig begrunnelse fra utlåner for avslaget, få deg selv kredittsjekket, finn metoder for å skaffe egenkapital og videre.

Det krever disiplin og ryddighet, men gir uttelling ved neste lånesøknad.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...