Hva er et NUF?

NUF er en forkortelse for norskregistrert utenlandsk foretak og er i praksis et datterselskap av et utenlandsk selskap. Det vanlige er ofte at det registreres et selskap i England med en aksjekapital på minst ett britisk pund (GBP). Dette gjøres gjennom et konsulentfirma som da registrerer den engelske selskapsdelen for deg mot en kostnad på ca 5000 kr + mva.

De hjelper deg også med utfyllingen av papirene for det norskregistrerte utenlandske foretaket, men du er selv nødt til å underskrive og sende papirene til Brønnøysundregisteret. Dersom papirene godkjennes vil du noen uker senere motta papirene fra Brønnøysundregistrene med firmaattest og organisasjonsnummer.

Positive sider ved å ha et NUF

NUF gir de samme fordelene som et aksjeselskap (AS), men du har ikke noe minstekrav på 30.000 kroner slik du har med et AS. Du har heller ikke revisjonsplikt dersom omsetningen holder seg under 5 millioner kroner, bare dette vil du spare rundt 10.000 kroner på hvert år.

Øvrige fordeler med NUF er blant annet rett til sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet eller permisjon og økonomisk fleksibilitet der du selv kan velge hvor mye du vil ta ut i lønn.

Negative sider ved å ha et NUF

En av de negative sidene ved et NUF er at selskapsformen ikke er like anerkjent som AS. Siden NUF ikke har noen krav til egenkapital kan det også være vanskeligere å få lån hos banker på grunn av manglende sikkerhet.

Et AS vil derfor anbefales fremfor NUF dersom du har et sterkt behov for å få lån.

Les også om foretakstypen enkeltmannsforetak.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: