Hvordan starte et aksjeselskap

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap

Den mest vanlige organisasjonsformen i Norge

Dersom du velger du å starte et aksjeselskap, gjør du som de fleste som starter virksomhet i Norge i dag. Ca 45 % av alle registrerte bedrifter er aksjeselskap.

Aksjeselskap som organisasjonsform

Myndighetene vedtok i 2014 å sette ned aksjekapitalen til 30 000 kroner. Det er derfor blitt rimeligere å etablere et aksjeselskap som alternativ til personlig foretak eller et NUF (Norsk Utenlandsk Foretak). Tidligere måtte stifterne av et AS ha minimum 100 000 kroner i egenkapital.

Fordelen med et aksjeselskap er at eierne ikke har personlig ansvar for økonomien i selskapet. I tillegg kan du ansette deg selv. Dette gir deg fordeler med hensyn til sosiale rettigheter som sykepenger, pensjon og andre fordeler, blant annet dagpenger dersom selskapet går konkurs og du skulle bli arbeidsledig. Disse rettighetene har du ikke som personlig næringsdrivende.

Styre og generalforsamling

Et aksjeselskap ledes av et styre. Styret ansetter en daglig leder – ofte med tittelen direktør eller administrerende direktør. Daglig leder står for den daglige driften og har ansvar for å ansette andre medarbeidere. Daglig leder står ansvarlig overfor styret. Det skal holdes minimum 4 styremøter i løpet av et år.

Hvert år holdes en generalforsamling. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og besluttende myndighet. På generalforsamlingen har eierne stemmerett etter antall aksjer de har kjøpt seg inn med. Det er generalforsamlingen som velger styre og godkjenner selskapets økonomiske situasjon og fremtid.

Registrering

Når du har bestemt deg for organisasjonsform, skal selskapet registreres i Brønnøysund-registrene. Det enkleste er å fylle ut registreringsskjemaet elektronisk. Dette gjør du gjennom Altinn, myndighetenes offentlige portal for næringslivet.

Formelle krav

For å få registrert aksjeselskapet, må styreleder være over 18 år. Stifter(e) kan være enkeltpersoner eller firmaer.

Hvert styremedlem må registreres med norsk personnummer og rolle i styret (styreleder eller styremedlem).

Forretningsadressen må være i Norge, men dersom du driver virksomhet internasjonalt, kan postadressen være i utlandet.

Du må fremvise legitimasjon for å få opprettet firmakonto.

I tillegg må du ha et godkjent firmanavn.

Aksjekapital

Som aksjekapital kan du benytte både penger og eiendeler. Du kan gå inn enten bare med penger, bare med eiendeler eller en kombinasjon.

Aksjeinnskuddet må bekreftes av en revisor eller finansinstitusjon før selskapet kan registreres i Foretaksregisteret. Selve stiftelseskostnadene kan trekkes fra aksjekapitalen. Det vil si at disse ikke kommer i tillegg til egenkapitalen på 30 000 kroner.

Firmanavn

Hovedkravene for å få godkjent et firmanavn er at det må bestå av minst tre bokstaver i det norske alfabetet. Det er også kun noen tegn som er tillatt i tillegg til bokstavene. Det er ikke tillatt å benytte et stedsnavn alene (som Hamar AS). Du må dessuten sjekke at det innen din bransje ikke kan oppstå forvekslinger med allerede registrerte selskapsnavn.

Myndighetene har også lagt ned forbud mot navn som enten kan virke ”støtende” eller ”villedende”.

Et godt selskapsnavn er uansett viktig når du skal markedsføre selskapet. Som bedrift bør du stå frem som unik i markedet.

Ansvar, rettigheter og økonomi

Et aksjeselskap skal ha sine egne vedtekter. Vedtektene skal i tillegg til de formelle kravene dekke forhold som eierne seg i mellom ønsker å nedfelle som særskilte retningslinjer for driften. Dette gjelder i første rekke virksomhetens art og hensikt.
De retningslinjene som legges skal være en sikkerhet både for eierne og for kunder og leverandører.

Stiftelsen av selskapet

Selve stiftelsen av selskapet krever at det settes opp et stiftelsesdokument. Dette signeres av eierne på et eget stiftelsesmøte. Det skal føres egen stiftelsesprotokoll. Dokumentet legges ved når du registrerer selskapet på Altinn.

Stiftelsesdokumentet inneholder selskapets vedtekter, antall aksjer som er fordelt på de respektive eierne, hvor stor aksjekapitalen skal være, aksjenes pålydende og hvor hovedkontoret skal være lokalisert.

Ved registrering til myndighetene skal stiftelsesdokumentet sendes inn sammen med blant annet åpningsbalansen. De formelle kravene kan du lese mer om på Altinns egne sider.

Les også: Dette bør du tenke på når du jobber frilans

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...