Registrering av enkeltmannsforetak gjennom post

For å registrere enkeltmannsforetak gjennom post så printer du først ut registreringsblanketten fra Brønnøysundregistrenes hjemmesider. Du finner blanketten ved å gå inn på «Registrering og tinglysning» --> «Blanketter» --> «Samordnet registermelding».

Klikk deg så videre til «Forenklet registermelding del 1 – hovedblankett». Denne registermeldingen er delt i to deler – Del 1 der du fyller ut generelle opplysninger om enkeltmannsforetaket, og del 2 som er et tillegg for momsregisteret. Del 2 trenger du ikke fylle ut. I stedet kan du sende inn momsregistreringen når/dersom omsetningen din overstiger 50 000 kr på ett år.

Send så papirene til:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

Når behandlingstiden er ferdig vil du motta en bekreftelse i posten på at enkeltmannsforetaket har blitt registrert. I denne bekreftelsen vil du se ditt organisasjonsnummer.

Priser:

Registrering i enhetsregisteret: Gratis
Registrering i foretaksregisteret: 2 500 kr

Alternativt kan du åpne og laste ned blanketten som pdf her:

bokmål
nynorsk

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: