Annuitetslån og serielån

Hva er forskjellen på annuitetslån og serielån?

De fleste velger annuitetslån fremfor serielån. Men hva er egentlig forskjellen på de to lånetypene? Vi gir deg en enkel forklaring på de ulike låneformene.

Forskjellen på et annuitetslån og et serielån

Tar du opp et annuitetslån, betaler du samme beløp hver måned (termin). Forutsetningen er at renten holder seg stabil på samme nivå. Du betaler renter og avdrag som et fast terminbeløp.

Om du i stedet tar opp et serielån, vil avdragene være like store hver termin, men rentekostnadene blir mindre etter hvert som lånet blir mindre.

Det mest vanlige er annuitetslån

Selv om et annuitetslån blir dyrere enn et serielån, velger de fleste annuitetslån. Årsaken er at de månedlige beløpene er konstante. Om det lånes til bolig, vil de fleste ha så stor gjeld at de er interessert i å betale minst mulig de første årene mens gjeldsbelastningen er størst.

Okonomi penger Forskjellen paa annuitetslaan og serielaan

At så mange velger 20 eller 30 års løpetid, viser at de fleste har behov for en lenger nedbetalingstid. Når man etter hvert tåler å betale et høyere terminbeløp, vil det lønne seg å inngå en ny avtale med banken slik at lånet nedbetales over kortere tid.

Serielån

Totalt sett blir et serielån lavere. Årsaken er at du betaler større avdrag til å begynne med. På denne måten blir terminbeløpet litt mindre for hver gang du betaler inn til banken. Dermed får du til syvende og sist mindre lån i gjennomsnitt enn om du tar opp et annuitetslån.

Hvilke type lån bør du velge?

De fleste er opptatt av hvilke type lån som er billigst. Det billigste er selvsagt å betale lånet tilbake så fort som overhodet mulig, uansett type. Det er rentene som tross alt utgjør den store forskjellen. Jo kortere løpetid, jo mindre kostnader totalt sett.
Virkeligheten tilsier at de fleste trenger lenger tid for å kunne tilbake betale pengene som de har lånt. Renten blir i alle tilfelle beregnet ut fra hvor stort lånet til enhver tid er. Dermed blir spørsmålet om hva som lønner seg, uansett låneform, varianter av hvor fort du er i stand til å nedbetale lånet.

Det er vanskelig å gi en fasit på hva som den beste løsningen på generelt grunnlag. Du må selv avgjøre hva som passer best i forhold til din egen økonomiske situasjon. Svaret på om du skal velge annuitetslån eller serielån, eventuelt andre former for lån, finner du ut gjennom å skreddersy din egen nedbetalingsplan. Det lureste er uavhengig av lånetype å betale tilbake raskest mulig.

Jo lenger avdragstid du velger, jo mer betaler du i renter. Betaler du tilbake lånet over 20 år i stedet for 30 år, kan du spare mye penger som du heller kan investere i andre ting. Særlig hvis det er et stort boliglån det handler om.
Dersom du har betalingsevne til å betale en høyere sum hver måned, vil et serielån være den gunstigste låneformen.

Din likviditet og betalingsevne avgjør

Til syvende og sist vil betalingsevnen være avgjørende. Selv om du sparer mye på å korte ned løpetiden, må du ha råd til å betale avdragene. Dersom økonomien ikke tillater dette, vil likviditeten avgjøre hva som er beste løsning, og om du bør velge serielån eller annuitetslån.

Sparing

Det kan lønne seg å legge til side penger slik at du har styring med personøkonomien din. Om du har spart deg opp penger hver måned, kan du betale banken en ekstra innbetaling i slutten av året.

Du får lavere rente på å sette pengene på en sparekonto, så du må i tillegg vurdere hva som gir deg best avkastning totalt sett.

Avdragsfritak

Uavhengig av om du velger serielån eller annuitetslån, kan du be om avdragsfritak de første årene slik at du har ekstra til møbler, oppussing og inventar. Da betaler du bare rentene på lånet. Også i krisesituasjoner vil det være hensiktsmessig å ty til avdragsfritak i en kortere periode, for eksempel om du blir arbeidsledig.

Hvor mye tåler du å låne?

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...