Skatteklasser

Hva er skatteklasse 1 og 2?

Norge har to skatteklasser for personlige skattytere, skatteklasse 1 og 2. Skatteklassen avgjør hvor mye du får i personfradrag. Personfradraget er et fribeløp som du får trukket fra personinntekten. Skatteklasse 2 gir høyere fradrag enn skatteklasse 1.

Personfradraget

Personfradraget trekkes fra den alminnelige inntekten din. Det betyr at du får et generelt fradrag uansett hva slags type inntekt det er snakk om, enten det er lønnsinntekter, pensjonsinntekter, nærings- eller kapitalinntekter.

Fradraget i skatteklasse 1 er i 2015 50 400 kroner, og for skatteklasse 2 kr 74 250 kroner. Dette er en økning fra 2014 fra 48 800 kroner i skatteklasse 1 til 72 000 kroner i skatteklasse 2. Dersom du som skattyter lignes i klasse 0, får du ikke dette fribeløpet.

Skatteklasse 1 og 2

Enslige skattytere kommer alle i skatteklasse 1. Definisjonen av enslig er alle som enten ikke er gift, er separert eller skilt, enke eller enkemann. Dødsbo kan liknes enten i skatteklasse 1 eller 2 og gjelder skattyterens dødsår. Dersom et dødsbo ikke er oppgjort, blir det liknet i skatteklasse 0 påfølgende år.

Også aksjeselskap blir lignet i skatteklasse 0. Dersom ektefellers inntekt blir lignet særskilt, kommer de begge i skatteklasse 1. Om de i stedet lignes under ett, kommer de i skatteklasse 2. I dette tilfellet spiller det ingen rolle hvem av ektefellene som teknisk står for gjeldsrentene. Dersom den ene av ektefellene tjener så lite at han eller hun ikke får utnyttet personfradraget fullt ut, kan differansen overføres til den andre.

For registrerte partnere gjelder de samme reglene. Samboere har ikke samme rettigheter som ektefeller og bør sjekke hvilke regler som gjelder. Dersom et lån er fordelt på flere låntakere, men står oppført bare på en hovedlånetaker, må partene selv sørge for å fordele gjeldsrenter ut fra hva som er det reelle ansvarsforholdet mellom partene.

Hva er skatteklasse 1 og 2 personskatt samboere familie

For meldepliktige samboere som har felles barn, gjelder også egne regler. Dersom dere er nygifte, bør dere sjekke om dere er oppført i skatteklasse 1 eller 2 slik at dere er sikret det høyeste personfradraget i skatteklasse 2.

Les mer på skatteetatens nettsider.

Formuesskatt for skatteklasse 1 og 2

Hvilken skatteklasse du kommer i, avgjør blant annet av hva du skal betale i formuesskatt til kommunen. Dersom du kommer i skatteklasse 1 eller 2, har du rett på fribeløpet i form av personfradrag.

Ved beregning av formuesskatt til staten er ikke fribeløpet avhengig av skatteklassen. Som personlig skattyter har du uansett rett på fribeløpet. Dette gjelder også dødsbo.
Ektefellers formue blir alltid lignet under ett, noe som medfører at den felles formuen blir gjenstand for en samlet skatteberegning.

Skatt på personinntekt

Personfradrag er ikke et fradragsbeløp når inntekten skal fastsettes. Det er i stedet et fribeløp når skatten skal beregnes på alminnelig inntekt. Personfradraget blir beregnet automatisk. Du trenger ikke å foreta deg noe for å få dette beløpet trukket fra. Fradraget kan ikke føre til at du får negativ inntekt. Som personlig skattyter kan du derfor heller ikke fremføre et underskudd.

Vilkår

Skatteklasse 1 og 2 gjelder bare personlige skattytere og dødsbo samme år som skattyteren døde.
For å bli betraktet som personlig skattyter må du være bosatt i Norge etter norske regler, bosatt i utlandet, men du er i Norge på midlertidig opphold og blir lignet for inntekter her, være skattepliktig i følge petroleumsskatteloven, eller bosatt i utlandet med lønn fra den norske staten.
Om du er bosatt i utlandet, men skatter helt og fullt til Norge, får ikke dette noen konsekvenser for hvilken klasse du blir lignet etter, skatteklasse 1 eller 2. Dette gjelder også om du skulle være bosatt i utlandet hele inntektsåret.

Flere land har skatteavtaler som medfører at du ikke blir dobbeltskattet.
Om du er bosatt i Norge kun deler av året, eller er bosatt i utlandet, men er skattepliktig her på grunn av et midlertidig opphold, blir du lignet i skatteklasse 1 eller 2 ut fra hvor lenge du har oppholdt deg i Norge. Om du for eksempel har oppholdt deg i Norge 3 måneder, vil du få 3/12-deler av personfradraget.

Om du er i skatteklasse 1 og 2 får ikke dette noen betydning ved formuesligningen.

Du finner flere artikler om personlig økonomi her.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...