Hvor mye tåler jeg å låne

Hvor mye du tåler å låne er avhengig av flere faktorer. Lønn er bare en av faktorene. Hvordan regner du ut betalingsevnen din og hvor mye du kan ta opp i lån uten å forstrekke deg?

Betalingsevne

Det finnes flere lånekalkulatorer på nettet som viser deg hva du tåler å låne. Her gir vi deg noen tips til hva du må ta med i beregningene dine.

Låneberegning

En lånekalkulator er knyttet opp til skattemodulen for det aktuelle året. I tillegg beregnes levekostnadene ut fra størrelsen på husholdningen, kjønn og alderssammensetting og forskjellige typer lån.
Hvor mye du tåler å låne, vil være avhengig av hvor mye du sitter igjen med når alle kostnadene er tatt med i betraktning.

Referansebudsjett

For å få oversikt over gjennomsnittlige kostnader for norske husholdninger, kan du benytte deg av SIFO’s referansebudsjett. Dette er en oversikt over de mest vanlige forbruksutgiftene for norske husholdninger. Budsjettet tar utgangspunkt i ”rimelig forbruk” og at det er en alminnelig god kvalitet og holdbarhet på det du skaffer deg.

Budsjettet tar ikke hensyn til kostnader i forbindelse med utdanning og skole, ferie, fritidsaktiviteter, bursdagsgaver og lignende utgifter. Dette må du selv beregne ut fra hva du mener er et rimelig forbruk.
Resultatet av beregningen kan også påvirkes av hvilken livsfase du eller barna dine er i. Det er viktig at du får med deg alle postene som påvirker betalingsevnen din. Det er lett å undervurdere både faste og variable kostnader.

Referansebudsjett mat matpriser husholdning laan okonomi familie

I følge SIFO vil en kjernefamilie (mor, far og to barn) ha totale utgifter til mat og klær, personlig pleie og utgifter til lek og fritid på ca 12 500 kroner (med i beregningen er 20 % stordriftsrabatt).
Reiseutgifter, kostnader i forbindelse med bilhold, diverse husholdningsartikler, møbler og telefon-/mediebruk er kostnadene for kjernefamilien beregnet til i underkant av 20 000 kroner. Med barna i barnehagen må en kjernefamilie ut fra disse beregningene ut med omtrent 260 000 kroner i året.
NB. Vær obs på at det kommer andre utgifter i tillegg, se nedenfor.

Lag ditt eget budsjett

Sett opp ditt eget personlige budsjett over mat og drikke, utgifter til klær og sko, personlig hygiene og pleie, lek og fritidsaktiviteter, reise- og diettkostnader, utdanning og skole, ferieturer, gaver og medlemsavgifter.
Bruk gjerne referansebudsjettet, men husk på at du må legge inn de kostnadene som ikke er tatt med her i ditt eget budsjett (ferie og fritid, tobakk, alkohol, boutgifter, renter og avdrag på lån, helsetjenester og vedlikehold).

En enslig mann i alderen 18 – 60 år, igjen i følge SIFO, bruker ca 4 000 kroner i måneden på mat og klær og personlig pleie. Tilsvarende tall for enslige kvinner er 3 600 kroner. I tillegg kommer ca 4 500 kroner i husholdningsspesifikke utgifter som bilhold, mediebruk og telefon. Utover disse postene kommer de utgiftene som ikke er tatt med i referansebudsjettet (se ovenfor).
Når du har satt opp ditt eget budsjett, vil du lettere kunne se hva du tåler å låne.

Les også: Få bedre råd med gode sparetips.

Hovedregelen for å se hva du tåler å låne

Hovedregelen når du vil sjekke hva du tåler av lånebelastning, er om lånene totalt sett utgjør mer eller mindre enn 2,5 ganger inntekten din. Noen banker vil kunne strekke seg til 3 ganger inntekten, avhengig av sikkerheten du er i stand til å stille, mens andre banker er mer restriktive.

Retningslinjene som er satt opp av Finanstilsynet tilsier at lånet ikke skal gå over 85 % av markedsverdien på boligen (om det er boliglån det er snakk om). Det betyr at du som lånetaker må kunne stille opp med minst 15 % i egenkapital før banken er villig til å låne deg resten (slik skaffer du deg egenkapital til bolig).

Eksempel

Dersom dere er et par som til sammen har 750 000 kroner i brutto inntekt, ikke har barn, og et forbruk som er 25 % høyere enn den standardindeksen som SIFO opererer med, kan dere til sammen betjene et lån på avrundet 2,9 millioner kroner. Det er i dette tilfellet lagt inn 8 % rente (legg alltid inn en høyere rente enn dagens rente for å ta høyde for at renten kan endre seg). Her er det også tatt som forutsetning at dere ikke har andre lån.

Les mer om økonomi på våre sider.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...