Tips få mer i lønn

Hvordan få mer i lønn

Har du planer om å forhandle med sjefen om høyere lønn? Da er det par triks du burde ha i ermet for å skaffe den lønnen du fortjener.

Hva tjener man i jobben?

Å forhandle om lønnsøkning handler i hovedsak om fem sentrale spørsmål, og det første er hvor mye andre tjener på liknende arbeid. Det er viktig at du er realistisk, og gjør en del undersøkelser på forhånd for å finne ut hva jobben betaler i gjennomsnitt. Kunnskap om hva jobben betaler vil gi deg et bedre grunnlag til å bestemme hvorvidt du fortjener en lønnsøkning. Hvordan påvirker dette forhandlingene?

Mange av de som søker lønnsøkning gjør det av én enkel grunn. De ønsker bedre betalt for den jobben de gjør, uten å vite markedsverdien av arbeidet de gjør. På den andre siden er det de som søker høyere lønn på bakgrunn av at lignende arbeid får bedre betalt. Dette er en viktig forskjell, og fører oss til det neste punktet.

Hva blir konsekvensene?

Når vi snakker om konsekvensene mener vi ikke frykten for at sjefen sparker deg fordi du er kravstor. Vi sikter til din innvirkning på bedriften og resultatet de kan vise til. På et platonisk nivå kan man si at ansatte regnes som en eiendel med løpende avkastning. Vi mottar lønn, men produserer til gjengjeld et høyere økonomisk resultat som gjør ansettelsen lønnsom. Spørsmålet blir dermed om en lønnsøkning kan være til fordel for bedriften? Sjefen vil merke seg kravet ditt, og antakeligvis bekymre seg for at du kommer til å forlate selskapet.

Dersom du har en sentral stilling og bidrar til å øke selskapets resultater blir dette en viktig del av vurderingen. Sjefen kan ha et ønske om å beholde deg ettersom du er sentral i bedriftens økonomiske verdiskapning. Derfor er det lurt å kunne vise til ting du har oppnådd på vegne av bedriften. For eksempel, er du ansvarlig for økt salg, eller effektivisering?

Hvilken lønnsgrad tilhører du i bedriften?

I de fleste bedrifter finner man spesifikke lønnsgrader for enhver ansatt. Dette er spesielt vanlig for offentlige ansatte. Direktiver utstedt av selskapets ledelse vil si noe om hva ansatte skal tjene, og hva eventuelle bonuser vil bestå av. I banker vil man til eksempel vanligvis lønne ansatte likt dersom de også utfører det samme arbeidet.

Så hvilken lønnsgrad tilhører du og hva betales de andre ansatte? I Norge er dette området strengt regulert, og det er i utgangspunktet ulovlig å betale ansatte mindre enn kollegaene tjener i liknende jobber. Unntakene har å gjøre med bonuser, ansiennitet og andre arbeidstider. Likevel finnes det en sterk korrelasjon mellom lønnen til ansatte med samme typen arbeid. Får du mindre betalt har du dermed et sterkt kort på hånden i forhandlingene!

Hvilken verdi har du utenfor jobben?

Dersom du sitter med lang erfaring og sentral kunnskap er dette av høy verdi for bedriften. Dermed må de ta en beslutning på hva kostnaden blir ved å la deg gå. Å ansette nye mennesker er veldig dyrt, og dette skyldes kostnaden med opplæring, annonsering, ressursbruk og tiden det tar for den nyansatte å mestre jobben. Så hva betyr dette for deg? Dette gir deg et sterkt kort i forhandlingene om mer i lønn. Sjefen vet at det vil koste mye å ansette en ny medarbeider for å fylle vakuumet du etterlater. Dermed blir dette en kostnadsvurdering, hvor høyere lønn vil kunne være billigere enn å finne en ny ansatt.

Kjenn sjefen din

Å spørre om høyere lønn kan gjøre de fleste av oss nervøse. Sjefen er som oftest en autoritetsfigur, og dermed kan det virke intimiderende å spørre om en lønnsøkning. Sørg for å kjenne sjefen på forhånd, og personligheten han eller hun besitter. Dette gjør det lettere å anse mulighetene for represalier og hvilken strategi du burde velge.

Vær direkte og si hva du mener. Her vil forhåndsarbeidet ditt være gull verdt. Legg frem informasjon som viser at ansatte med liknende jobb tjener mer, eller at konkurrerende firmaer har bedre lønnsvilkår. Vis at du er klar over din egen verdi som medarbeider og at du tenker individuelt. Dersom du gjør alt dette riktig er det gode muligheter for at sjefen vil være villig til å hjelpe deg.

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: