Hvordan regne ut årsverk

Hvordan regne ut årsverk

Vi leser ofte i avisene at en eller annen bedrift skal kutte et visst antall årsverk, eller at et antall årsverk er nødvendig for å få utført et prosjekt. Hva som ligger i begrepet varierer, og regnes ut på forskjellige måter.

Hvor mye arbeid klarer du å utføre i løpet av et år? Det er et upresist spørsmål, fordi det avhenger selvsagt av hva du skal gjøre. Det er stor forskjell på om du er ingeniør i Aker, lærer på barneskolen, eller heter Elon Musk. Sistnevnte er eier av blant annet el-bilprodusenten Tesla Motors, og sies å jobbe så mye som 100 timer per uke. Dersom han ikke tar ferie, blir det 5200 timer per år med arbeid på stakkars Elon, og en god del mer arbeid enn læreren på barneskolen.

Et årsverk avhenger med andre ord av yrket ditt. I Norge jobber mange innenfor tariffestede arbeidsuker. De fleste har en arbeidsmengde på 37,5 timer per uke, der 5 uker i året er ferie. Det utgjør 1695 timer per år, men er avhengig av helligdager, sykefravær og om vi er inne i et skuddår (i så fall kan man legge til 7,5 timer). Yrkesgrupper som jobber i turnus, har ofte definert færre timer per uke, for eksempel skiftarbeidere innen industri og ansatte innen helseforetak.

Hva sier offentlig statistikk?

I Statistisk sentralbyrå sin oversikt over lønnsstatistikk tilsvarer et årsverk 1750 timer i for eksempel byggebransjen. Inklusive ferie er tallet for samme yrkesgruppe 1950. For lærere i skolen er et årsverk 1687,5 timer fordelt på de 38 ukene skolene har elever, pluss 6 dager til planlegging, kurs og etterutdanning. Lærernes arbeidsdager regnes dermed som lengre enn i nevnte byggebransje, mens de altså jobber færre uker.

Du finner tilsvarende statistikk for de fleste yrkesgrupper i SSBs rapporter.

Store forskjeller på folk

Sammenligner vi de forskjellige yrkene innen oljebransjen og skipsfart, vil antallet timer i et årsverk sprike voldsomt. For ansatte på en oljeplattform beregnes et årsverk til 1460 timer, der de ofte jobber i såkalt 2-4 ordning. Det vil si to uker på jobb og fire uker fri. Hele døgnet anses som arbeidstid de to ukene de er på plattformen. Dette sammen med det at arbeideren er borte lenge fra familie, gjør at et årsverk blir kortere enn for mange andre yrkesgrupper.

Regne ut arsverk jobb ansettelse lonn

Sjøfolk jobber tilsynelatende omtrent 700 timer mer enn oljearbeidere. Der er et typisk årsverk på hele 2160 timer. Dette kan forklares med at yrkesgruppene som regel har forskjellige risiko, arbeidsbelastning og så videre. Det er forskjell på å sitte på kontor et sted, sammenlignet med et risikoyrke. I tillegg har kanskje enkelte fagorganisasjoner vært mer dyktige i å fremforhandle avtaler.

Slik regner du ut årsverk

Regnestykket er meget enkelt. Du multipliserer antallet timer i uka med antallet arbeidsuker i året. Antallet timer i uka er som nevnt ofte tariffestet, og antallet arbeidsuker gjerne det samme, eller individuelt fremforhandlet. To personer i samme bedrift kan ha forskjellige avtalefestede antall uker ferie.

Som et eksempel kan du være ansatt i en bedrift, der tariffestet arbeidsuke er 35,5 timer. I tillegg har du avtalefestet 5 uker ferie. Et årsverk blir da 35 timer x 47 uker, noe som utgjør 1645 timer. I realiteten jobber du nok mindre enn dette, på grunn av diverse helligdager og eventuelt sykefravær.

Årsverk er ikke antall ansatte

Når du leser i avisen at en privat eller offentlig virksomhet skal kutte X antall årsverk, betyr ikke dette nødvendigvis at tallet er det samme for antall arbeidstakere. Det er flere områder hvor det er vanlig med deltidsstillinger, spesielt innen helse- og omsorg. 100 årsverk der kan for eksempel bety 50 personer i 100% stilling og 50 personer i prosentvis varierte stillinger. Totalt blir antallet personer som blir berørt av nedbemanningen, mye høyere.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...