Få egenkapital til bolig

Hvordan skaffe egenkapital til bolig

Mulighetene ligger åpne fremfor deg. Du trenger bare en bolig. Men hva med egenkapital? I dag må du ha 15 % egenkapital før banken er villig til å låne deg penger slik at du kan oppfylle drømmen. Her får du tips til hvordan du kan komme deg forbi barrieren.

Låneramme

Norsk lov slår fast at du ikke får låne mer enn 85 % av verdien på din nye bolig. Dermed er det særlig mange unge som sliter med å få reist den kapitalen som kreves. Men det finnes råd. Ikke gi opp!

Hva kan du gjøre for å skaffe egenkapital?

De fleste som forsøker å komme seg inn på boligmarkedet har ikke spart opp så mye penger at det dekker egenkapitalbehovet. Dersom du har annen eiendom som du kan stille sikkerhet i, er du av de heldige. De fleste må finne andre utveier. Starthjelp er én fin måte å kunne bli boligeier på. Foreldre, søsken, besteforeldre og andre kan opprette en egen starthjelpkonto som de selv har eierskap til.

Starthjelp er penger som stilles som sikkerhet og frigjøres så fort beløpet når opp til egenkapitalkravet. Pengene på en starthjelpkonto har i tillegg en god rente slik at det er attraktivt å opprette denne formen for konto.

Egenkapital gjennom kausjonist

Kausjon er ikke den beste løsningen, og det kan fort bli en felle dersom den som stiller kausjon ikke har god økonomi selv og ikke kan tåle et tap dersom det går galt. Når noen stiller garanti for deg som kausjonist, betyr det at de stiller sikkerhet i egen bolig for å hjelpe deg. Dersom du ikke klarer å oppfylle dine forpliktelser overfor banken, kan kausjonisten i stedet miste sin egen bolig. Derfor bør en slik ordning være det siste du prøver.

Gå sammen om å kjøpe boligen

Hvordan skaffe egenkapital til bolig penger tips økonomi

Det kan være en god løsning å kjøpe boligen sammen med foreldre, søsken og andre. Ulempen er at de som går inn med kapital, blir skattet av det beløpet de stiller med dersom boligen senere blir solgt med fortjeneste. Selv kommer du på denne måten ikke skikkelig inn i boligmarkedet, men det kan allikevel være en fin start.

Å låne til egenkapital privat

Det er også en mulighet å låne pengene av foreldre og andre. Enhver må finne ut av hva som er den beste løsningen både på kort og lang sikt. I og med at arveavgiften nå er borte, er det opp til foreldrene dine om du skal betale rente eller ikke, eller om de låner deg pengene rentefritt.

Er du så heldig at du kan motta egenkapital som gave?

Fordi arveavgiften er fjernet, er du i en spesielt gunstig situasjon dersom foreldrene dine har mulighet for å gi deg pengene i gave. Så lenge du husker å oppgi gaven til skattemyndighetene, blir du ikke skattet av disse pengene. Tidligere kunne lån og gaver bli betraktet som forskudd på arv.

Noen kommuner kan gi deg startlån

Dersom du har vanskelig for å komme deg inn på boligmarkedet og ikke har andre løsninger, kan du henvende deg til den kommunen du bor i. Det varierer fra kommune til kommune hva som er betingelser og behandlingstid, men i spesielle tilfeller kan kommunen gi deg et gunstig startlån. Det er de enkelte kommunene som behandler søknadene om startlån, og du må derfor henvende deg direkte til kommunen der du bor.

Sørg for å få de beste betingelsene

Etter at du er ferdig med utdanningen og har fått din første jobb, vet du at du er i stand til å betale renter og avdrag. Du har nå etter de tipsene du har fått her, reist egenkapital, og da er det bare å begi seg ut på visninger.
Husk bare å sjekke renter og andre betingelser før du bestemmer deg for hvilken bank du ender opp med. Det er store variasjoner på de betingelsene som tilbys.

Det kan være lurt å låne i banken som foreldrene dine benytter for å gjøre deg nytte av deres goodwill og kontakter.

Anbefalt: Slik får du bedre rente på boliglånet.

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...