Hvordan skrive reiseartikkel

Hvordan skrive en reiseartikkel

Reiseartikler er en utmerket måte for folk å få praktisk informasjon om et reisemål. Dessverre er ikke alle reiseartikler så gode som en skulle ønske. En god reiseartikkel skal kunne gi deg korrekt og god informasjon. Det krever en del av skribenten

Reiseartikler generelt

Leter man på nett finner man reiseartikler av mange slag. Enkelte er mer som en reiseskildring, mens andre er ren informasjon. Det disse har til felles er å gi deg inntrykk av stedet, som er beskrevet, samt noen praktiske tips.

Generelt bør en reiseartikkel inneholde minst mulig synsing fra skribenten, og heller gi deg gode fakta. Innholdet skal være lettlest, og du skal kunne finne informasjon som er riktig. Det er dette som er til hjelp om du ikke kjenner et sted.

En skal huske på at den som leser artikkelen, som oftest, ikke har vært på stedet. Derfor skal man passe seg for å bruke ord som ikke er forstått av alle. Lokale navn på for eksempel mat kan da bli uforståelige, og vil trenge en ekstra forklaring.

Språket i en reiseartikkel

En reiseartikkel skal være lettlest og lett forståelig. Det vil si at språket ikke skal inneholde en mengde fremmedord og kompliserte setninger. Leseren skal kunne få med seg innholdet ved å lese artikkelen en gang.

Et slikt språk krever mer enn bare bruken av ord. Setninger skal være korte og presise, så langt det er mulig. Samtidig skal man tenke over lengden på selve artikkelen. En reiseartikkel på over 10 000 tegn skal være veldig god for å kunne forsvare lengden.

Å ha kunnskaper innen norsk rettskriving skulle være unødvendig å nevne, men det viser seg at dette ofte er manglende. Feil bruk av komma og punktum vil gjøre en tekst vanskelig å lese, og ødelegger inntrykket for leseren.

I valget av ord bør en unngå for mye av klisjefylte adjektiver. Adjektiver som eksotisk, populær og spennende kan med fordel byttes ut med annet. Beskriv heller ved hjelp av sanseinntrykk, som for eksempel syn, lukt og smak.

Innhold, utseende og vinkling

Når man skal skrive en reiseartikkel er det viktig, at en velger hvilken vinkling den skal ha. Skal man bruke «jeg-form» eller tredje persons form. Skriv gjerne i den formen som passer deg best, men hold tråden. Ikke vingle mellom forskjellige vinklinger.

Hva kjennetegner god reiseartikkel tips skrivetips

Vil du at folk skal stoppe opp ved akkurat din artikkel må du tenke over hvordan helheten ser ut. Godt med luft (avsnitt) gjør at en artikkel virker lett å lese. Hvordan du plasserer bilder er også viktig. Bilder skal supplere en tekst, og ikke være hovedinnholdet.

Innholdet i hele artikkelen skal være informativt for leseren. Derfor er det enkelte ting som skal med.

 • Fakta om stedet
 • Severdigheter
 • Muligheter for transport
 • Gode spisesteder
 • Overnattingsmuligheter

Utover dette kan en selvsagt ta med noen «must do», eller annet man finner viktig, men begrense det til det aller viktigste.

Til slutt…

Vær oppmerksom på hvem du skriver til. Er reiseartikkelen til din private blogg gjør du som du vil, men skriver du for en reisearrangør stiller det seg noe annerledes. Da må du vinkle språket slik at det kan treffe alle aldersgrupper. Et flåsete og ungdommelig språk vil ikke fenge den eldre garde, og et for seriøst språk vil ikke treffe hos ungdommen.

Du skal nå kunne være i stand til å skrive en reiseartikkel, med disse tingene i bakhodet:

 • God rettskriving
 • Enkelt språk
 • Riktig bruk av tegnsetting
 • Korte presise setninger
 • Beskrivende setninger
 • Sjekk fakta nøye
 • Bilder som supplerer teksten
 • Vær oppmerksom på vinkling
 • Ikke for lang tekst
 • God/hyppig bruk av avsnitt

Et godt tips til slutt er; når du har skrevet ferdig artikkelen, legg den bort en stund. Deretter leser du gjennom og sjekker deg selv. Det er alltid rom for forbedringer, men de er enklest å se i etterkant. Klarer du ikke dette selv, be noen om til å lese gjennom for deg og gi noen tilbakemeldinger.

Tips til andre skriveteknikker: Hvordan skrive en god artikkel.

Om Prosent.no

Prosent startet sin karriere som en svært enkel side der du kunne regne ut prosenten av et tall. Siden har vi sett et behov for å lage flere brukervennlige og enkle kalkulatorer som omhandler ulike emner innen prosentregning.

Nå kan du eksempelvis finne kalkulatorer som hjelper deg med prosentøkning og prosentnedgang, samt utregning av det hele tallet når du vet delen av tallet... Les mer