Coaching av dine ansatte

Mange hevder at coaching er et moteord innen ledelse og at virkningene er helt avhengig av kunnskapen til den som coacher. Dersom du fokuserer på de riktige temaene og lærer deg å lytte, vil du likevel oppdage en positiv effekt, om du velger å kalle det coaching eller ikke.

Hva er coaching

Å coache dine ansatte er et verktøy som ofte benyttes for å hjelpe personer til å hjelpe seg selv. Det er ikke et triks! De riktige samtalene kan føre til at både leder og ansatt forstår bedre hva som må gjøres for å komme seg fra A til B, eller for å gjøre den aktuelle arbeidssituasjonen mer attraktiv.

Coaching trenger ikke være noe man setter seg ned for å gjøre. Det dreier seg mer om å mestre teknikker som gjør deg til en bedre lytter, gjør det lettere å føre samtaler, selv om negative tema og fremmer forholdet mellom ansatt og leder. Innen karriereutvikling er coaching veldig vanlig, men også i situasjoner der noen er misfornøyde med arbeidssituasjonen sin.

Forskjellen på coaching og god gammeldags rådgivning er at det legges mye mer vekt på at den som blir coachet selv finner svarene man leter etter.

Når bør du benytte coaching

Coaching kan anvendes i flere ulike situasjoner. Som tidligere nevnt er det er godt verktøy til å utvikle talentene dine ansatte besitter, ved å få dem til selv å innse hva de liker å jobbe med og hva de er dyktige til.

Når en ansatt kjenner seg lei og umotivert til å gjøre jobben sin, kan coaching føre til ny arbeidsglede, men også til ny innsikt om hva de egentlig ønsker å jobbe med. Dersom det er snakk om at en person føler at de ikke mestrer en spesiell del av jobben, kan coaching hjelpe til å innse hvilke egenskaper og kunnskaper vedkommende må tilegne seg for å klare seg bedre i arbeidshverdagen.

Man kan også ta opp tema som har med prioritering av arbeidsoppgaver eller hvordan man kan bli mer effektiv. Dersom det finnes relasjonsproblemer i teamet kan coaching også hjelpe med å løse problemer og klarne opp i misforståelser.

Ting du bør fokusere på

Det er ikke enkelt å coache sine ansatte, men de positive effektene er så store at det absolutt anbefales. Dersom du allerede ved jevne mellomrom holder medarbeidersamtaler, er ikke steget så langt å ta til coaching.

Som tidligere nevnt er coaching egentlig bare et tankesett som gjør det lettere for den du snakker med å komme frem til sine egne konklusjoner og slutninger. Din jobb er å være en god samtalepartner ved å lytte, gi rom for tenkepauser, vise interesse og stille de riktige spørsmålene.

Som leder er du allerede i besittelse av bakgrunnsinformasjon både om den ansatte som person, hans eller hennes prestasjoner i jobben og kanskje også eventuelle problemer. Likevel bør du unngå å lede samtalen for mye. Det kan kanskje gå litt trått til å begynne med, men etter hvert vil du se at det går lettere.

Unngå ja og nei spørsmål for å sikre at vedkommende må tenke seg nøyere om. I stedet for å spørre «Liker du deg i jobben?», bør du heller spørre «Hva liker du ved jobben din?». Planlegg i forkant hva dere skal snakke om, slik at dere begge kan forberede dere å ha et mål for dagens samtale.

Tillit er utrolig viktig når det kommer til coaching. Du kan komme til å få vite ting som både er av vanskelig og personlig karakter og du bør respektere at denne informasjonen ikke må forlate rommet. Det er likevel forskjell på å være psykolog og coach, så forsøk å holde samtalen på et profesjonelt nivå.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: