Hvordan bli en bedre leder

Du har kanskje selv vært i en situasjon der den som kanskje fortjente det mest fikk lederstillingen, men likevel ikke etter alles meninger var den riktige personen for jobben. Å være en god leder er mer enn bare gode jobbprestasjoner og å være faglig dyktig. Slik blir du en bedre leder.

Hva er en god leder?

For å kunne bli en bedre leder må vi først se på hva en god leder er. En dyktig leder defineres ikke på samme måte av alle. Det kommer blant annet mye an på hva slags jobb du er i og hvor lenge du har vært i den. Etter hvert som du lærer mer og blir mer selvstendig i yrket, vil hva du behøver fra lederen din forandre seg. Derfor er det ofte vanskelig å peke ut eksakt hva en god leder er generelt sett.

Det man likevel kan si er at det alltid er noen egenskaper som går igjen når man ber mennesker i alle yrker om å beskrive en god leder. Personen skal være faglig dyktig, være et godt eksempel for andre, vise respekt og forståelse for sine ansatte og balansere en resultatorientert holdning med en god personalpolitikk. I selve faget lederskap snakkes det om fem grunnpilarer for en god leder:

 • Endringsorientering
  Bevegelse og endringer både eksternt og internt i bedriften kan være en påkjenning for alle som arbeider der. En god leder vet å samle troppene og motivere til å henge med på trendene, samt forklare grunnene til at man ikke kan forbli statisk i et konkurransedominert marked. Samme hva grunnen er skal en dyktig leder kunne få med seg alle til å entusiastisk se fremover og mestre endringer.
 • Målorientering
  Som leder er du ansvarlig for at alle i bedriften når både de felles og de individuelle målene. Systematikk og kontroll er viktig for å kunne nå målene, men en bør også være realistisk og kritisk til målene som settes.
 • Relasjonsorientering
  Å være en kontaktperson man kan gå til og stole på er en av de viktigste egenskapene hos en leder, samme hvilken bransje det gjelder. Å ha en trygg leder i ryggen øker prestasjon og tilfredsstillelse hos alle ansatte. En god leder har evnen til å gi tilbakemeldinger som er konstruktive og som motiverer til økt innsats og selvstendighet.
 • Oppgaveorientering
  Ingenting er så frustrerende som dårlige og ineffektive prosesser. En dyktig leder vet at ressurser må brukes med godt skjønn og forstår hvordan det må prioriteres for at alle skal nå målene sine. En god leder er ikke en som gjør alt selv, men en som delegerer ansvar og oppgaver til menneskene rundt seg.
 • Innflytelsesorientering
  Som leder har du ansvar for dine ansatte, både for at de har det bra og for at de har ressurser tilgjengelig for å få jobben gjort. En god leder bruker sin innflytelse for å oppnå bedre arbeidsvilkår og går i bresjen som en god rollemodell.

Hvordan kan du bli bedre

Du kan starte med å vurdere hvor du står per dags dato. Ta en samtale med dine ansatte, gå i deg selv og ta gjerne en prat med din egen sjef. Ta i mot tilbakemeldingene med et åpent sinn og forsøk å sette ditt eget ego til side. Gå gjennom hovedpilarene for godt lederskap en etter en og gi deg selv en ærlig status. Kanskje er det nok med en påminner om hva som virkelig er viktig for å lykkes.

Les også: Hvordan bygge et godt team

Sett deg godt inn i hva som skjer i bedriften

Muligens kjenner du allerede til hovedpilarene for godt lederskap, men mangler kunnskap og erfaring. Vær nøye med å alltid sette deg godt inn i bedriftens politikk, både med tanke på mål, endringer og prosesser. Dersom du ikke vet hva du snakker om, vil heller ikke dine ansatte forstå hva som skjer og de vil oppleve uro fremfor motivasjon.

Be om hjelp til å komme i gang

Det faller ikke naturlig for alle å samtale med sine underordnede. Kanskje kjenner man seg usikker på hvordan man skal komme i gang eller muligens er man redd både for å gi og å få tilbakemeldinger. Meld deg på et coaching kurs og lær mer om teorien bak medarbeidersamtaler. Dette vil gi deg den selvtilliten du behøver for å komme i gang. Når du først får vann på hjulet vil du se at dine ansatte vil sette pris på ærlig og åpen samtale som samtidig beholder fokus på deres utvikling i jobben.

Les mer om jobbtips på våre nettsider.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...