Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen

Til og med i team som vanligvis fungerer som et velsmurt maskineri vil det av og til oppstå konflikter. Disse kan være relaterte til arbeidsoppgaver, prosesser eller ha mer å gjøre med relasjonene mellom menneskene i teamet ditt. Slik løser du konflikter på arbeidsplassen på best mulig måte.

Ulike typer konflikter

Når vi snakker om konflikter, kan de være relaterte til så mangt. Noen er små og kan løses ved hjelp av en enkeltstående samtale, mens andre er så store at det virker som det forgifter hele samarbeidet.

Noen konflikter på arbeidsplassen er relaterte til det arbeidet dere gjør hver dag, enten det har med en prosess som ikke fungerer, en arbeidsfordeling som oppfattes urettferdig eller ujevn, eller det kan ha med ressurser å gjøre.

Noen ganger kan konfliktene også være relaterte til de menneskelige relasjonene innad i teamet eller med andre team. Det kan være snakk om sterke personligheter, mobbing eller problemer med å komme over ens med sine medarbeidere.

Det første du må gjøre er å komme til bunns i hva problemet er og hva som har ført til at denne situasjonen har oppstått.

Hvordan takle kommunikasjonen rundt problemet

Noen ganger vil du være den som selv oppdager at dere har en konflikt på arbeidsplassen og den som i første runde identifiserer problemet. Andre ganger vil en konflikt bli presentert deg av en eller flere i teamet ditt, eller kanskje til og med av en utenforstående.

Dersom noen i teamet ditt kommer til deg med en vanskelig situasjon er det viktig at du lytter og at du viser interesse og forståelse for at det finnes en oppfattet konflikt. Å jobbe i en tilværelse preget av konflikter sliter på arbeidsmiljøet og kan i verste fall føre til at prestasjonene i teamet påvirkes negativt.

Prøv å få en så nøye og ærlig beskrivelse av konflikten som mulig, ikke vær redd for å stille spørsmål. Forsøk å verken hause opp problemet ved å holde overdrevet med som en måte å vise sympati, eller å avvise påstandene om at konflikten er reell og vanskelig for teamet.

Når noen kommer til deg med en konflikt, skal du konsist bekrefte at du forstår at det finnes en situasjon dere må ta tak i og be om forslag til en løsning. Kanskje er problemet lettere å hanskes med nå som vedkommende har fått utløp for sin frustrasjon. Forsikre om at du gjerne vil hjelpe til med å løse konflikten dersom det er behov for det.

Tips: Slik blir du en bedre leder

Flere sider av samme konflikt

Som i de fleste lignende situasjoner i dagliglivet har også konflikter på arbeidsplassen ofte flere sider. Dersom det er snakk om en personkonflikt, bør du også gi vedkommende en sjanse til å komme med sin side av saken.

Unngå beskyldninger og å vise til personer i teamet, forsøk heller å gi personen en mulighet til å beskrive sin oppfatting av situasjonen. Noen ganger vil konflikten være like reell for begge parter, men i noen tilfeller er det også mulig at den andre parten ikke er klar over at det finnes et problem.

Hvordan gjenskape harmonien

Når det gjelder prosess eller arbeidsrelaterte konflikter, er disse ofte enklere å løse enn relasjonskonflikter. Gi teamet en sjanse til å komme med forslag om endringer, finn ut om disse endringene er realistiske og gjør noe med saken så raskt som mulig.

Å drøye med å ta en beslutning vil føre til at situasjonen forverrer seg, fordi det oppfattes som dårlig lederskap å være klar over problemer uten å gjøre noe med dem.

Relasjonskonflikter kan være vanskeligere å løse, men ikke umulige. Når du har tilegnet deg mer informasjon bør du foreslå at dere holder et saklig møte med alle involverte parter. Uttrykk nulltoleranse for mobbing.

Dersom konflikten på arbeidsplassen vedvarer, bør du søke hjelp hos kyndige i HR-avdelingen som har mer kunnskap og erfaring med personalsaker.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...