Hvordan skape et bedre arbeidsmiljø

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid og utvikling forbedrer opplevelsen. Lær om hvordan du kan skape et bedre arbeidsmiljø ved hjelp av kommunikasjon, teambuilding, coaching og ved å utvise kyndig lederskap.

Kommunikasjon

Å kommunisere et ønske om et godt arbeidsmiljø er allerede en god start. Ved å vise at du også er interessert i at alle skal trives og yte sitt beste når de er på jobb, vil gi dine ansatte motivasjon til å bidra. Vær positiv og trivelig.

Et godt arbeidsmiljø kan for enkelte bety at man har et godt sosialt samvær med sine medarbeidere, at man føler seg verdsatt og i stand til å få jobben gjort på en effektiv måte eller at kontoret er et positivt sted å være.

Som et team bør dere sammen definere hvordan dere ønsker å ha det på arbeidsplassen og sette opp en liste av verdier dere ønsker at alle skal respektere. Dette kan være småting som å vaske sine egne kaffekopper og unngå å la papirer flyte i kopimaskinen, eller kanskje viktigere tema som arbeidsro, en trivelig tone med kollegaene og rom for åpenhet rundt problemer.

Vær tydelig om at du forventer at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø og vis til deres felles definisjoner av viktige verdier.

Teambuilding

Menneskene vi omgir oss med kan ha mye å si for hvordan arbeidsdagen utarter seg. Sørg for at du har et godt og balansert team som fungerer som det skal på alle nivåer. Ikke alle ønsker å være sosiale på arbeidsplassen, så respekter at folk er forskjellige. Likevel er det mange som setter pris på frokost med kollegaene sine, felles treningsøkter eller en øl etter jobb noen fredager i måneden. Respekter at du ikke alltid får være med som leder for teamet.

Det styrker også teamet at du lar dem være med på å ta avgjørelser relaterte til arbeidsoppgaver og prosesser. Vær åpen for forandringer og ønsker, men vær ærlig og ettertrykkelig om hva som realistisk sett er mulig.

Coaching

Å coache dine ansatte bør være en del av medarbeidersamtalene. Coaching bidrar til at dine ansatte føler seg verdsatte og at du viser interesse for deres personlige utvikling. Motiverte og fornøyde ansatte bidrar til et bedret arbeidsmiljø. Coaching kan også være et viktig verktøy til å bli kjent med de menneskene som jobber i teamet ditt og for å forstå hva som er viktig for dem. Det kan også være en metode for å løse konflikter som kan oppstå på arbeidsplassen.

Kyndig lederskap

Som en god leder er det ditt ansvar at arbeidsplassen er et godt sted å være. Selv om det ikke betyr at du er alene om ansvaret, er det din jobb å sørge for at alt ligger til rette for et godt arbeidsmiljø.

Sett deg godt inn i bedriftens visjoner, mål og strategier for å alltid kunne gi dine ansatte et godt svar når de har spørsmål. Forståelse for hvorfor ting blir gjort som de blir er med å skape trygghet blant de ansatte. Dyrk det viktige samarbeidet i teamet ved å fokusere på både prosessforbedringer og gode relasjoner.

Bruk din innflytelse som leder til å sørge for at teamet har alt de behøver for å kunne gjøre jobben sin. Dette kan være alt fra å sørge for at alle krav til ergonomisk arbeidsutstyr møtes, til at teamet får flere ansatte dersom arbeidsmengden øker.

Vær nøye på å kommunisere hvorfor alle ønsker ikke kan gjennomføres, enten det er snakk om økonomiske eller operasjonelle grunner. Gå foran som et godt eksempel for dine ansatte, både som leder og som en del av teamet.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...