Hvordan utvikle dine ansatte

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre deg et godt team. De aller fleste ansatte ønsker å bli værende der de er, men de vil likevel ha et behov for utvikling.

Lær deg å se etter potensiale

Det mange ledere gjør galt er at de ofte fokuserer på mangler i teamene sine heller enn å forsøke å finne potensialet. Kanskje sitter du på ressurser som du ikke visste at du hadde. Den beste måten å finne ut hva du har er å sette deg godt inn i de menneskene du jobber sammen med.

Det vil ikke bare si å vite hva de har studert og jobbet med tidligere, men også å kjenne til ambisjoner, ønsker og mål. Forsøk å avdekke så mye du kan om de egenskapene teamet ditt besitter, så er det enklere for deg å videreutvikle der det behøves.

Coaching

For de fleste er coaching et kjent verktøy, men ikke alle skjønner de utrolige effektene riktig coaching kan ha. Ved hjelp av å lytte til dine ansatte og å stille de riktige spørsmålene vil du finne ut mye mer om hva de kan, ønsker og vil enn ved å stille ja og nei spørsmål.

Coaching handler om å la den ansatte få tid og plass til å tenke for seg selv og finne sine egne konklusjoner. Selvfølgelig kan du hjelpe dem på riktig vei ved å stille spørsmål som setter de riktige tankene i sving, men i denne øvelsen er det faktisk den som blir coachet som skal trekke slutningene.

hvordan utvikle ansatte sjef samtale teambuilding

Når du bruker coaching til å utvikle dine ansatte bør du fokusere på spørsmål rundt kunnskap, erfaring, ambisjoner og fremtidsønsker. Husk å formulere spørsmålene slik at de ikke kan besvares med enkeltstavelser. Gode spørsmål kan være «Hva liker du best med jobben din per dags dato?», «Hva kan du/jeg gjøre for å gjøre jobben enda mer interessant?» eller «Hvilke egenskaper behøver du for å nå dine ambisjoner?»

Sett mål og følg dem opp

Dersom man ønsker endring må man sette seg et mål. Et mål bør være konkret, målbart, tidsbestemt og realistisk. Dersom den øverste målsettingen kjennes langt unna, kan man også benytte seg av delmål, som vil fungere som milepæler på veien mot det endelige målet.

Husk at alle mål må ha en strategi eller en handlingsplan. Din jobb er å hjelpe dine ansatte til å finne den karrierestigen som passer best for dem. Kanskje kan du rotere om noen av arbeidsoppgavene i teamet eller delegere noen av dine ansvarsområder? Bruk medarbeidersamtalene til å følge opp utviklingen, kanskje må dere gjøre endringer i planene underveis.

Når noens karrierestige tar dem ut av teamet

Selv om det kan kjennes tungt å utvikle dine ansatte for at de så forlater teamet for en annen stilling i bedriften, er dette dessverre en risiko. Det er alltid irriterende å miste en god medarbeider til et annet team, men som leder har du lykkes i jobben din. Med din hjelp har de funnet ut av ambisjonene sine og har kunnet ta steget videre mot selvrealisering.

Selvfølgelig bør ditt mål først og fremst være å få dine ansatte til å trives og blomstre i den jobben de allerede har, men du kan aldri tvinge noen til å forbli i stillingen sin. Vær heller en ressurs for dine ansatte når det kommer til karriereutvikling og bruk din innflytelse til å sørge for at de får tilgang på muligheter innad i bedriften.

Neste steg for deg vil dermed bli å fokusere innsatsen din på en nyansatt som nå skal finne sin plass i teamet. Å utvikle sine ansatte er en kontinuerlig prosess og innebærer at du noen ganger må starte på nytt med nye medarbeidere.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...