Hva er kausjon og sikkerhet

Hva er kausjon og sikkerhet

Den finansinstitusjonen du låner penger av for å kjøpe bolig, forlanger sikkerhet før du får godkjent et lån. Sikkerheten tas vanligvis i boligen. Du kan også skaffe sikkerhet i form av kausjon eller annen form for sikkerhet. Hvordan bør du forholde deg smartest mulig til kausjon og sikkerhet? Hva er smartest å gjøre for å få de beste betingelsene?

Pant i boligen

Skal du kjøpe bolig for første gang, trenger du et finansieringsbevis. For å få dette vurderer banken om du har tilstrekkelig sikkerhet. Den vanligste formen for kausjon og sikkerhet er at banken eller finansinstitusjonen forlanger pant i boligen. Du kan eventuelt ha tilleggssikkerhet i form av pant i foreldres eller andres bolig.

Hensikten med kausjon og sikkerhet er dersom du ikke er i stand til å betale renter og avdrag, har banken rett til å kreve at boligen blir solgt.

Markedsverdi

Banken vurderer sin sikkerhet ut fra hva boligens markedsverdi og det lånebeløpet du trenger. I tillegg vil selve kjøpekontrakten dokumentere verdien.

Refinansiering

Dersom boligen stiger i verdi, kan du be om å få bedre rentebetingelser. Om kausjon og sikkerhet for banken er blitt større, kan du be om bedre betingelser, eventuelt om utvidet tilbakebetalingsperiode, uten å søke om refinansiering.

Dersom din nåværende bank ikke er villig til å gi deg bedre betingelser, bør du vurdere å refinansiere lånet i en annen bank.

Fordi banken har bedre sikkerhet, kan du oppnå bedre rentebetingelser. Du kan også søke om utvidet avdragsperiode.

Betalingsevne – og vilje

Dersom du har betalingsanmerkninger og ikke har betalt regningene dine i tide, vil dette gjøre det vanskeligere for deg å få lån.

Dokumentasjon

For å få innvilget et lån, må du kunne dokumentere at du har høy nok inntekt til å betjene lånet. Du må også ha så høy inntekt at det dekker de kostnadene du har til å leve for. Dette gjelder ikke bare de faste kostnadene, men også variable kostnader som ferie og fritid.

I tillegg kommer vurdering av kundeforhold og egenkapital. Du må kunne sannsynliggjøre at du er i stand til å betale tilbake det du skylder i følge den nedbetalingsplanen som er avtalt.

Regn med å dokumentere inntekt, formue og gjeld, vurdering av kausjon og sikkerhet og betalingsdyktighet i form av lønnsslipp, eventuelt utbetaling av trygd i tillegg til selvangivelse fra siste år. Denne dokumentasjonen vil oftest være et minimumskrav.

Egenkapital

Er du førstegangskjøper, forlanges det at du har minst 15 % av kjøpesummen i egenkapital. Førstehjemslån er en egen lånetype og har bedre lånebetingelser enn enn andre former for lån.

Du kan ha sikkerhet i form av egenkapital som er spart gjennom egen bolig, eller du kan få sikkerhet i dine foreldres bolig. Jo bedre sikkerhet du kan vise til, desto enklere er det å forhandle seg frem til gode lånebetingelser.
Om du kjøper en bolig til 2 millioner og låner 85 % av kjøpesummen, må du ha en egenkapital på 300 000 kroner. I tillegg kommer offentlige avgifter og gebyrer ved tinglysing.

Hvor mye skylder du

I den samlede vurderingen av kausjon og sikkerhet ser banken på din samlede gjeld, fra studielån, kassekreditt, billån, forbrukslån til kredittkort og annen gjeld. Din totale gjeld blir regnet inn som en del av betalingsevnen.

Kausjon og sikkerhet

Dersom du stiller som kausjonist for en annens lån (eller kreditt), betyr det at banken kan kreve at du betaler lånet (kreditten) for den som opprinnelig tok opp lånet, men som ikke lenger er i stand til å betale.

Du kan som ekstra sikkerhet stille eiendom eller eiendeler som pant. Dersom låntakeren / kredittkunden ikke er i stand til å betale, kan banken kreve at du selger det du har pantsatt (realkausjon) slik at de får tilbake sine penger.

For den som låner vil kausjon ofte kunne være løsningen for i det hele tatt å få lån, i tillegg til å få bedre lånebetingelser.

Risiko

Selv om kredittkunden har din fulle tillit, kan det oppstå situasjoner og kriser som tilsier at situasjonen kan endre seg økonomisk for låntakeren. Det betyr at du må være forberedt på at du må selge pantet ditt.

Se også: Hva er forskjellen på annuitetslån og serielån?

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: