Bankene bestemmer renter

Hvordan bestemmer bankene hva du får i renter?

Når bankene bestemmer hvilke renter du vil få på et lån, bruker de et komplisert system som baserer seg på risiko, betalingsevne og kreditthistorie. Her vil vi forklare hvordan dette systemet fungerer og hva du må forholde deg til.

Har du skjeletter i skapet?

Dette spørsmålet kan virke uvanlig, men er likevel svært relevant for de som behandler søknaden din. Nordmenn som ikke betaler regningene sine vil få en betalingsanmerkning som registreres hos kredittbyråene. Bankene har tilgang til dette registeret, og dersom navnet ditt dukker opp vil de få vite at du tidligere har ignorert betaling av regninger.

Om du har en slik anmerkning er det viktig at du tar følgende grep. Betal ned alle utestående regninger, og kontakt kredittbyråene. Navnet på disse kan du få av inkassoselskapene, og du må forklare at regningene nå er nedbetalt. Byrået plikter jmf. lovverket å slette anmerkningen umiddelbart. Det neste bankene ser på har mye å gjøre med din inntekt.

Høy inntekt versus belåningsgrad

Belåningsgraden din er en sammenligning av dine totale inntekter versus det du sitter med i lån. La oss si at du har en formue på kr 400 000 som består av diverse personlige eiendeler. Utenom dette har du totale lån på kr 2 000 000 med en bolig verdt kr 2 500 000. Du har dermed en personlig nettoformue på kr 900 000.

Belåningsgraden regnes ut på følgende måte. Eksisterende forpliktelser + forespurt lån / boligverdi + annen formue. I dette tilfellet får du følgende regnestykke dersom du ber om et lån på kr 100 000: 2 000 000 + 100 000 (2 100 000) / 2 500 000 + 400 000 (2 900 000) = 72,41%

Bankene bruker denne prosentandelen til å bestemme risikoen på lånet ditt, og derav hvilke renter du vil få. Det er intuitivt at en høy belåningsgrad gjør det vanskeligere å betale tilbake lånet.

Jobb og sparing

Banken vil vurdere hvor lenge du har vært i fast jobb. De som har hatt fast inntekt over en lang periode vil regnes som en sikrere betaler. Dette er et prinsipp bankene tillegger mye vekt i sin vurdering.

Når du søker om forbrukslån vil du vanligvis bli bedt om å fremvise lønnsslipp for de siste to månedene, og dette skyldes nettopp at banken ønsker å spore din inntektshistorie.

Utenom dette er også sparing viktig, selv om det ikke er mye å hente på det i renter. Mange unge velger i dag å spare penger til bolig gjennom BSU (boligsparing for unge). Har du satt av penger i lang tid for å spare til bolig vil det fortelle banken at du er forsiktig med pengene dine og evner å bruke lønningene dine fornuftig. Dette taler til din fordel og gjør det lettere å skaffe lån.

Renter og kreditthistorie

Har du en lang og forutsigbar kreditthistorie? Dersom du har betalt regninger i tide vil dette ha mye å si for rentene dine. I USA er for eksempel dette en av de aller viktigste indikatorene bankene bruker, og man ser en økende bruk av dette i Norge.

Du spør kanskje hvordan bankene vet om du har betalt regninger i tide? Et godt eksempel på dette er banken som ga deg et kredittkort for noen år siden. Du har brukt kredittkortet fornuftig og betalt alle regninger i tide slik du plikter. Søker du lån hos samme banken vil de kunne se nettopp dette, og bruke det i sin vurdering. Det finnes også en del andre aspekter de vurderer.

Andre variabler

Det er ikke mulig å vite med sikkerhet hva bankene ser på da de vurderer din søknad, men det er kjent at de inkluderer en del spesielle ting. For eksempel har flere banker praksis for å bruke adressen din som en måte å måle økonomisk betalingsevne. De som bor i rike deler av landet vil dermed ha en fordel ved søknad om lån. Forsikringshistorie, utdanning og mulighetene for å stille kausjon er også en del av totalvurderingen.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...