Få bedre kredittverdighet

Hvordan få bedre kredittverdighet

Kredittsjekk og kredittverdig er ord du må kjenne til når du skal søke lån eller kredittkort. Hva vil dette egentlig si og kan man forbedre kredittverdigheten? Ja da! Slik går du frem:

Kredittverdighet

Ordet kredittverdig beskriver din personlige økonomi overfor banker, eller andre selskaper. Har man god kredittverdighet vil det si at en har ordnede forhold økonomisk og ikke tidligere økonomiske problemer, som vil skape vansker. Dette finner finansinstitusjoner ut av når de kredittsjekker deg, i forkant av for eksempel et tilsagn om lån.

Kredittverdigheten settes etter en standardisert matematisk formel. I denne formelen legges alle faktorer som kan spille inn på din økonomiske situasjon. Utfra dette sammenlignes man med andre i samme situasjon, og det endelige resultatet kommer i form av et tall. Tallet forteller da om du er kredittverdig, og om denne er god eller mindre bra.

Hva som legges som grunnlag for en slik vurdering kan variere fra selskap til selskap, men enkelte ting som for eksempel årsinntekt er en selvfølge. Det samme gjelder eventuelle betalingsanmerkninger.

Faktorer som tas med i en kredittvurdering

Hvordan faa bedre kredittverdighet kredittvurdering

Det kan, som tidligere sagt, variere hvilke faktorer man tar med i en kredittvurdering. Den viktigste er årsinntekten din, deretter kommer flere faktorer som for eksempel nåværende gjeld hos finansselskaper/banker.

I tillegg til dette kan det komme faktorer som hvor ofte du flytter, betalingsanmerkninger, hvor lenge du har bodd i Norge og videre. Det er egentlig lite å tenke på om du kommer godt ut av sjekken. Ha heller et våkent øye for hva som gir deg en dårlig kredittvurdering. Det er disse som du må gjøre noe med for å bedre kredittverdigheten din.

Faktorer som påvirker kredittverdigheten din negativt

Listen under følges av flere finansinstitusjoner her til lands, men det kan likevel være enkelte faktorer som er forskjellige.

  • Sene innbetalinger av regninger og annet, samt overtrekk på bankkontoen.
  • Betalingsanmerkninger på grunn av uoppgjorte inkassokrav.
  • Er du innen gjeldsordningen, og dermed kanskje alvorlige betalingsanmerkninger, vil ikke kreditt eller lån gis.
  • Har du svingninger i inntekten din viser det at økonomien din kan være ustabil (her benyttes ofte likningstall fra tidligere år).
  • Statistisk sett anses folk som flytter ofte som personer med høy kredittrisiko. Det slår dårlig ut på en kredittvurdering.
  • Har du et enkeltmannsforetak med betalingsanmerkning slår det negativt ut. Dette da du er juridisk økonomisk ansvarlig i et slikt foretak.
  • Styremedlemskap i selskaper som det går dårlig med, og som har dårlig kredittverdighet, er også noe du bør unngå.

Samtidig, som disse faktorene spiller inn, vil også alder spille inn om du er ung. Dette da det kan være vanskelig å bygge opp en god kredittverdighet på noen få år, mellom studieslutt og fast stabil, jobb over kort tid.

Forbedre kredittverdigheten din

Vurderer du å søke lån eller et kredittkort vil det være nyttig å ha forberedt seg litt på hvilke utslag kredittsjekken kan gi. Du kan selv sjekke kredittverdigheten din hos kredittopplysningsselskaper, for deretter ordne opp i denne, om den skulle være mindre bra.

Det du trenger gjøre noe med kan du se utfra listen ovenfor. Enkelte av disse faktorene er kanskje ikke like enkle å ordne opp i om det er tidligere «synder», men det er ikke umulig.

Det aller viktigste er å passe på at du ikke har noen betalingsanmerkninger. Har du det bør du snarest gjøre opp kravet, og be om at anmerkningen slettes. Sjekk også om du har gamle betalingsanmerkninger, som ikke er slettet etter kravet er gjort opp.

Det vil også være nyttig å kvitte seg med så mye annen gjeld som mulig. Det være seg benyttet kreditt på kredittkort eller andre kreditter. Dette gjelder også forbrukslån.

Å komme ut med en mindre bra kredittsjekk gir ikke automatisk avslag på en søknad om lån/kreditt, men det vil kunne gi deg en dyrere rente.

Les også: Slik bestemmer bankene hva du får i rente.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...