Hva er feriepenger?

Feriepenger er en godtgjørelse, og en type lønnet fordel som gis som kompensasjon for lønnet arbeid året før. Oppsparingen til feriepenger skjer i forrige kalenderår, fra 01. januar til 31. desember. Feriepengenes regler baserer seg på forskriftene i ferieloven.

Når utbetales feriepengene?

Standard utbetalingsdato er siste lønningsdag før ferien. Det er riktignok mest vanlig for norske arbeidstakere å motta feriepengene i juni.

Hvor mye får du i feriepenger?

Feriepenger utregnes ut ifra fjorårets inntekt. Har du ikke hatt lønnet arbeid året før, har du ikke rett på feriepenger. Du har derimot rett på ferie. Selvstendig næringsdrivende og personer som jobber frilans har ikke rett på feriepenger.

Du mottar 10,2 % av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Personer over 60 år mottar 12,5 %. Har du fem ferieuker så mottar du 12 %, personer over 60 år mottar i dette tilfellet 14,3 %.

Og hva menes med feriepengegrunnlaget?
Feriepengegrunnlaget tilsier lønnen du opptjente i fjor, uten feriepengene du mottok. Dette betyr i praksis at du får feriepenger av det du mottok i lønn, men du får ikke feriepenger av feriepenger.

Kalkulator for feriepenger:

Her vil du snart finne en kalkulator som utregner feriepengene dine. Kalkulatoren baserer seg på variabler som lønn, feriepengegrunnlag, alder og eventuell rett til en femte ferieuke.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...