Hva er feriepenger?

Feriepenger er en godtgjørelse, og en type lønnet fordel som gis som kompensasjon for lønnet arbeid året før. Oppsparingen til feriepenger skjer i forrige kalenderår, fra 01. januar til 31. desember. Feriepengenes regler baserer seg på forskriftene i ferieloven.

Når utbetales feriepengene?

Standard utbetalingsdato er siste lønningsdag før ferien. Det er riktignok mest vanlig for norske arbeidstakere å motta feriepengene i juni.

Hvor mye får du i feriepenger?

Feriepenger utregnes ut ifra fjorårets inntekt. Har du ikke hatt lønnet arbeid året før, har du ikke rett på feriepenger. Du har derimot rett på ferie. Selvstendig næringsdrivende og personer som jobber frilans har ikke rett på feriepenger.

Du mottar 10,2 % av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Personer over 60 år mottar 12,5 %. Har du fem ferieuker så mottar du 12 %, personer over 60 år mottar i dette tilfellet 14,3 %.

Og hva menes med feriepengegrunnlaget?
Feriepengegrunnlaget tilsier lønnen du opptjente i fjor, uten feriepengene du mottok. Dette betyr i praksis at du får feriepenger av det du mottok i lønn, men du får ikke feriepenger av feriepenger.

Kalkulator for feriepenger:

Her vil du snart finne en kalkulator som utregner feriepengene dine. Kalkulatoren baserer seg på variabler som lønn, feriepengegrunnlag, alder og eventuell rett til en femte ferieuke.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...